Δήμος Δέλτα: Ενημερωτικές συναντήσεις δημοτών για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER


Πότε και πού θα πραγματοποιηθούν;

Δύο ενημερωτικές συναντήσεις από την Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ) θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26.4.2018 στο Δήμο Δέλτα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος CLLD/LEADER. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • στις 10:30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου (αφορά την περιοχή των Δ.Κ. Σίνδου Καλοχωρίου, Ν. Μαγνησίας και την εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Διαβατών). Με την συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για δράσεις που αφορούν σε βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα και σε ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών.
  • στις 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Χαλάστρας (αφορά την περιοχή των Δ.Κ. Ανατολικού, Ν. Μαλγάρων, Κυμίνων και της Τ.Κ. Βραχιάς). Με την συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για δράσεις που αφορούν βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές ή παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα.

Στις συναντήσεις θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝΕΘ αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και η παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.

Στην εκδήλωση καλούνται να παραστούν όλοι οι σύλλογοι και φορείς της περιοχής καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος.