Δημόσιο ΙΕΚ Σίνδου: Κενές θέσεις σε 3 ειδικότητες του έτους κατάρτισης 2020-2021


Tο Δημόσιο ΙΕΚ Σίνδου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προέκυψαν κενές θέσεις στις ακόλουθες 3 ειδικότητες του έτους κατάρτισης 2020-2021.

  • «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

 Ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής είναι ο επαγγελματίας που διαθέτει ικανότητα στην χρήση, τόσο των παραδοσιακών, όσο και των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων σχεδίασης και πλήρη γνώση του σχεδιαστικού αντικειμένου, με εφαρμογές από ένα κτίριο έως μια κατασκευαστική οικοδομική λεπτομέρεια και από ένα τοπογραφικό σχέδιο έως την σχεδίαση μηχανολογικών εφαρμογών. Είναι ο επαγγελματίας που συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή δομικών έργων (κατοικιών, δρόμων, γεφυρών, εργοστασίων, σταδίων, κ.ά.) σε άμεση συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό συντονίζοντας  όλες τις εργασίες, επεμβαίνοντας  σε όλα τα στάδια των μελετών, καθώς και στα αρχιτεκτονικά/τοπογραφικά σχέδια

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείων, Δήμων, Νομαρχιών, Κοινοτήτων, Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες, Βιομηχανίες, Εταιρίες που  ασχολούνται με τη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των έργων, Τεχνικά γραφεία διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών.

Ειδικότερα, μπορεί να εργαστεί ως τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού, ως ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών, ως εκτιμητής κόστους, ως σχεδιαστής, ως τεχνικός  τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών, ως εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές ή σε αντιπροσωπείες πώλησης οικοδομικών υλικών, ως εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως τεχνικός σύγχρονων γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων G.I.S. σε Ο.Τ.Α. των Δήμων της χώρας ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • «Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας»

 Ο Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας είναι ο επαγγελματίας διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορεί να παράγει βιολογικά/οργανικά προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της Βιολογικής Γεωργίας.

Η μετάβαση από την συμβατική στη βιολογική/οργανική γεωργία προϋποθέτει εφαρμογή διαφορετικών  τεχνικών και μεθόδων , επομένως γεννάται η ανάγκη για εξειδικευμένα τεχνικά στελέχη του Γεωργικού τομέα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για τους απόφοιτους της ειδικότητας.

  • «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας, Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής»

Ο «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» έχει όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη σωστή περιποίηση των άνω και κάτω άκρων. Το σημαντικό στοιχείο της ειδικότητας είναι ότι αφορά, όχι μόνο στον καλλωπισμό των άκρων, αλλά και στην άριστη υγιεινή και την υγεία τους, καθότι, σε συνεργασία με ιατρούς, συμβάλλεις ουσιαστικά στην αποκατάστασηφυσικών ή επίκτητων δυσμορφιών του πέλματος, των φαλάγγων και των νυχιών.

Στο Δημόσιο ΙΕΚ Σίνδου δυνατότητα εγγραφής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου ανεξαρτήτου ηλικίας, η φοίτηση έχει διάρκεια 5 εξάμηνα και είναι δωρεάν, δυνατότητα εγγραφής έχουν τόσο οι εργαζόμενοι φοιτητές, όπως και όσοι έχουν αναβολή στράτευσης, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες.Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΔΙΕΚ Σίνδου που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στο Δίπλωμα Κατάρτισης.

  • Το Δίπλωμα Κατάρτισης είναι Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης

 

  • Είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 με βάση την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

 

  • Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο

 

Πληροφορίες εγγραφής στο τηλέφωνο 2310 795 154

 Ώρες απογευματινές

 

*Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του Δημόσιου ΙΕΚ Σίνδου για την αποστολή των πληροφοριών

*Φωτογραφία Αρχείου