1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας: Εγκρίθηκε η πρόταση του σχολείου για νέο πρόγραμμα Erasmus +


Εγκρίθηκε από την Εθνική μας  μονάδα (ΙΚΥ), πρόγραμμα  Erasmus + KA122 που υποβλήθηκε από το 1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας με θέμα ΄΄Εργαλεία και καλές πρακτικές για την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και τη δημιουργία ενός πράσινου σχολείου΄΄ και κωδικό 2023-1-ΕΛ01-ΚΑ122-SCH-000121412. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 28.307€.

Το πρόγραμμα είναι δύο ροών,  θα πραγματοποιηθεί κινητικότητα 12 μαθητών μας και 2 καθηγητών για μία εβδομάδα  στην Βαρκελώνη κατόπιν πρόσκλησης δημοσίου σχολείου της Ισπανικής πόλης, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές μας να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό της σύστημα, , να συνυπάρξουν με Ισπανούς συνομηλίκους τους, να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Ισπανίας  και μέσα από αυτή την εμπειρία ζωής, να γεμίσουν τις ψυχές και το μυαλό τους με πολύτιμες μνήμες και γνώσεις. Επίσης, 6 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, θα επιμορφωθούν στην Κοπεγχάχη για μία εβδομάδα, μία χώρα  ιδιαίτερα  αποτελεσματική στην οικολογία.

Ευχαριστούμε την Εθνική μας Μονάδα, γι αυτή τη μοναδική ευκαιρία που δίνει στο σχολείο μας, έτσι ώστε να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία του  και θα εδραιώσουν τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό.

Ένα νέο Erasmus ξεκινάει, μια νέα επιτυχία για το σχολείο μας και τους μαθητές μας.

 

*Φωτογραφία Αρχείου

*Ευχαριστούμε το 1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας για την αποστολή των πληροφοριών