Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Χαλάστρας στη Βαρκελώνη με πρόγραμμα Erasmus+


Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 επέστρεψε από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας  η ομάδα του 1ου Γυμνασίου Χαλάστρας, η οποία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ υλοποίησε το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας με τίτλο «Εργαλεία και καλές πρακτικές για την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και τη δημιουργία ενός Πράσινου Σχολείου»  και  κωδικό έγκρισης 2023-1-EL01-KA122-SCH-000121412.

Σχολείο υποδοχής  για το παρόν σχέδιο κινητικότητας, διάρκειας οκτώ ημερών,  ήταν το Ισπανικό σχολείο Escola Regina Carmeli Horta, το οποίο σε συνεργασία  με το 1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας υλοποίησαν περιβαλλοντικές δράσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου

 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων περιλάμβανε τις από κοινού επισκέψεις μελέτης και workshops σε επιλεγμένα ινστιτούτα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αφορούσαν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Τα σχολεία παρουσίασαν τις περιβαλλοντικές τους δράσεις, τα περιβαλλοντικά προγράμματα των κρατών τους, αναπτύχθηκαν σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Ισπανών μαθητών, καλλιεργήθηκαν γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών και των δύο σχολείων καθώς η γλώσσα επικοινωνίας ήταν η Αγγλική, επιτυγχάνοντας τους βασικούς στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προγράμματα Erasmus+.

Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Χαλάστρας, πέρα από το εκπαιδευτικό μέρος  της δράσης που ήταν πλούσιο και πολυεπίπεδο, περιηγήθηκαν τη Βαρκελώνη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να γνωρίσουν την κουλτούρα της περιοχής και βιωματικά να νιώσουν Ευρωπαίοι πολίτες, αντιλαμβανόμενοι την αξία και προσφορά των προγραμμάτων Erasmus.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την  Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα (Ι.Κ.Υ.).

Στην κινητικότητα συμμετείχαν 6 μαθητές της Β΄ τάξης και 6 μαθητές της Γ΄ τάξης  του σχολείου, ένας συνοδός μαθητή με αναπηρία, καθώς επίσης   ο Υποδιευθυντής κ. Χρήστος Πλατιάς και η Φιλόλογος κ. Δήμητρα Κουβάτα.

    mathites-xalastras

Η ομάδα μαθητών-τριών και εκπαιδευτικών επέστρεψε ενθουσιασμένη! Η βιωματική ευαισθητοποίηση για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, η ομαδοσυνεργατική διερεύνηση της βέλτιστης διαχείρισης του νερού και των λυμάτων ενίσχυσαν την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών και των μαθητριών μας. Οι νέες μορφωτικές εμπειρίες και η κοινωνική αλληλεπίδραση με τους Ισπανούς μαθητές διεύρυναν τους ορίζοντες τους. Επίσης, μέσω του ευρωπαϊκής διάστασης του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν το επαγγελματικό τους προφίλ και εμπλούτισαν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στην τοπική κοινωνία σε ημερίδα διάχυσης.

Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προγράμματα erasmus+ που προσφέρουν τόσες ευκαιρίες στο χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, το Ίδρυμα Κοινωνικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)  για την χρηματοδότηση του προγράμματος και την Διευθύντρια του σχολείου κ. Ανδρονίκη Οικονόμου για την ενεργή της συμμετοχή σε όλα τα στάδια και επίπεδα της υλοποίησης των προγραμμάτων Erasmus.

Επίσης ευχαριστούμε τον φορέα moveu  ο οποίος μας βοήθησε αποτελεσματικά  στην διοργάνωση της κινητικότητας.

Μέσω αυτής της δράσης και των μελλοντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το 1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας επιδιώκει να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σχολείο με στόχους που θα συμβάλλουν στο γενικότερο όραμα του σχολείου που εκτός των άλλων είναι το Πράσινο Σχολείο και ο ευρωπαϊκός του προσανατολισμός.

 

*Ευχαριστούμε το 1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας για την αποστολή των πληροφοριών