Το 4ο Γυμνάσιο Εχεδώρου (Νέα Μαγνησία) στη Πράγα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus +


Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ του 4ου Γυμνασίου Εχεδώρου ολοκλήρωσε με επιτυχία το δεύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης με θέμα «Περιορισμός της μαθητικής διαρροής και βελτίωση της φοίτησης των μαθητών μέσα από ένα πιο ελκυστικό και σύγχρονο σχολείο με τη χρήση web 2.0 εργαλείων και νέων τεχνολογιών.» Στην κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα από τις 27-12-2023 μέχρι 2-12- 2023 πήραν μέρος οι εκπαιδευτικοί: Καραχλέ Παναγιώτα και Σουβατζόγλου- Νικολαΐδου Χριστίνα. Φορέας υποδοχής και διοργάνωσης των επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο «Digital Storytelling:Apps and Software for Creative Writing» ήταν ο οργανισμός Europass Teacher Academy.

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις ,νέα εργαλεία και μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να πετύχουμε μια πολυτροπική μάθηση, με πιο ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών, με ουσιαστική αλληλεπίδραση μαθητή-καθηγητή και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές σε συνδυασμό με τους επιδιωκόμενους στόχους του μαθήματος κάθε φορά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά μια διαδικασία μάθησης πιο ελκυστική , καινοτόμα και διαδραστική που θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον, θα βελτιώσει τις γνωστικές τους ικανότητες και θα τους μάθει να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά.

Παράλληλα καλλιεργήθηκε η επικοινωνία με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών οι οποίοι συμμετείχαν στο ίδιο πρόγραμμα, η ανταλλαγή απόψεων, η συνεργασία και ο σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων κάνοντας αυτή την κινητικότητα επιτυχημένη και συναρπαστική.Καταλήγοντας, το 4ο Γυμνάσιο Εχεδώρου με την ολοκλήρωση του Σχεδίου επιδιώκει να βοηθήσει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας έμφαση στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή, ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική.

 

*Ευχαριστούμε το 4ο Γυμνάσιο Εχεδώρου για την αποστολή των πληροφοριών

*Φωτογραφία Αρχείου