2ο ΓΕ.Λ Εχεδώρου (Νέα Μαγνησία): 2 νέα προγράμματα Erasmus + για τη διετία 2023 – 2025


Το 2ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ συνεχίζοντας τη συνεργασία του με σχολεία ευρωπαϊκών χωρών, ανακοινώνει την έγκριση ενός ακόμα προγράμματος Erasmus+, της Βασικής Δράσης 2 (KA210-SCH – Partnerships Simplified in Education school).

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής σχολεία από την Ελλάδα (Ν.Μαγνησία), τη Γαλλία (Marignane) και την Ιταλία (Padova) θα συνεργαστούν δουλεύοντας σε ένα κοινό θέμα με τίτλο “Art and Memory” και θα ανταλλάξουν επισκέψεις. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στο σχολείο μας τον Δεκέμβριο του 2023. Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας της τέχνης στη διατήρηση και ενίσχυση της ιστορικής και συλλογικής μνήμης.

Παράλληλα, στο 2ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ υλοποιείται πρόγραμμα Erasmus+, της Βασικής Δράσης 1 (ΚΑ122) – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, κατά το οποίο 4 καθηγητές/τριες θα συμμετάσχουν σε σεμινάριο με θέμα “Inclusive Education”, στην Malaga της Ισπανίας, τον Οκτώβρη του 2023.

Μέσα από την κινητικότητα αυτή οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν να ενισχύσουν την εικόνα του συμπεριληπτικού σχολείο, να διανθίσουν τη διδασκαλία τους με νέες μεθόδους και ταυτόχρονα να κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο ελκυστική.

Το σχολείο μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius-eTwinning-Erasmus+) από το 2009, διατηρώντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα του σχολείου, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, προωθώντας την ιδέα του ενεργού πολίτη, την οικολογική συνείδηση, τη συνεργασία ετερόκλητων ομάδων, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων με κέντρο τον/την μαθητή/μαθήτρια και τη διαμόρφωσή του/της σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή του σχολείου μας είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο είναι η Εθνική Μονάδα.

 

*Φωτογραφία Αρχείου

*Ευχαριστούμε το 2ο ΓΕ.Λ Εχεδώρου για την αποστολή των πληροφοριών