Έγκριση κονδυλίων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων


Έγκριση κονδυλίων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων

Σε αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα, στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2016, με σκοπό τη διάθεση κονδυλίων ύψους 312.800 ευρώ σε δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 7ης Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δέλτα» λόγω εκτάκτου ανάγκης, εγκρίθηκαν σχετικά κονδύλια α) για εργασίες αντιμετώπισης πλημμυρών στις Δημοτικές Κοινότητες που επλήγησαν, β) προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων, γ) προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των θεομηνιών και δ) μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση των θεομηνιών.

Σχετικά με το θέμα, ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός του Δήμου μας κινήθηκε για να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες από την πρωτοφανή βροχόπτωση της 7ης Σεπτεμβρίου και των ημερών που ακολούθησαν. Θέσαμε τις πληγείσες Δημοτικές Κοινότητες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τώρα αποφασίσαμε τη διάθεση κονδυλίων που, επιπλέον, θα θωρακίσουν τις περιοχές αυτές στο μέλλον έναντι τέτοιων καιρικών φαινομένων. Τα ποσά αυτά που αποφασίσαμε να διαθέσουμε με τη χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα διεκδικούμε από τις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να πάρει ο Δήμος ό,τι του αναλογεί από πιθανά διαθέσιμα κονδύλια».