Εκδήλωση με θέμα “Θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες δημιουργίας μια επιχείρησης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”


Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης “Στόχος” διοργανώνει και σας προσκαλεί σε θεματικό εργαστήριο με θέμα: «Θεσμικό Πλαίσιο και διαδικασίες δημιουργίας μιας επιχείρησης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019  και ώρα 14:00, στο χώρο του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. ΣΤΟΧΟΣ, Κ. Καραμανλή 40, Γέφυρα, Θεσσαλονίκης.

Ομάδα Στόχου: Επιχειρηματίες (μη νομικά πρόσωπα)

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

14:00 Προσέλευση

14:10–15:00 Παρουσίαση με θέμα: «Θεσμικό Πλαίσιο και διαδικασίες δημιουργίας μιας επιχείρησης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» Κυριακή Αθανασίου & Βασιλική Μουτσίδου, Στελέχη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. “Στόχος”– Δραστηριότητα Θεματικού Εργαστηρίου

15:00–15:30 Συζήτηση Ομιλητών με Συμμετέχοντες

 

Σε περίπτωση που είστε άτομο με αναπηρία, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας και της πρόσβασης σας στην εκδήλωση που προγραμματίζουμε