Ενημερωτικό βίντεο για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 από το Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Δέλτα


Παρακολουθήστε το.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Δέλτα απέστειλε στο deltanews ένα ενημερωτικό βίντεο σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 και τη σημασία που έχει να προσέλθουν οι ηλιακές κατηγορίες για τις οποίες έχει ανοίξει η πλατφόρμα και υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολίων.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο: