Έργα ηλεκτροφωτισμού 200.000 ευρώ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δέλτα


Έργα ηλεκτροφωτισμού 200.000 ευρώ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δέλτα

Έργο ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του δημοτικού φωτισμού καθώς και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών δικτύων στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Εχεδώρου, Χαλάστρας, Αξιού) του Δήμου Δέλτα, συνολικής δαπάνης 200.000 ευρώ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του.

Ενδεικτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι:
-αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού σε πίνακες φωτισμού, κατεστραμμένων ιστών, παλαιών ή κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονα φωτιστικά, κατεστραμμένων φρεατίων, κατεστραμμένης καλωδίωσης, γείωσης, μικροϋλικών, κατεστραμμένων σωλήνων
-εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων, σε οποιαδήποτε θέση των δικτύων και αποκατάσταση αυτών
-καθαιρέσεις πλακοστρώσεων και αποκατάστασή τους
-εκσκαφές χανδάκων και επιχώσεις τους
-κοπές ασφαλτοτάπητα και αποκατάστασή του
-δοκιμές εγκαταστάσεων κ.ά.

Στο παρόν έργο δεν συμπεριλαμβάνονται σχεδιαζόμενα έργα ηλεκτροφωτισμού (σε σημεία που δεν υπάρχει) για τα οποία θα γίνει ξεχωριστή μελέτη.