“Εργαστήριο Ταλέντων” από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Ξεκινά στις 9 Οκτωβρίου

Ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, με το όνομα «Talent Factory» αρχίζει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με στόχο απόφοιτοι κάθε ηλικίας να ανακαλύψουν, να αναπτύξουν και να προβάλλουν τις δικές τους ικανότητες, ώστε  να μπορέσουν να ενταχθούν με απαιτήσεις σε μια αγορά εργασίας όπου οι επιχειρήσεις συναγωνίζονται μεταξύ τους για να εντάξουν στο δυναμικό τους στελέχη που χαρακτηρίζονται ως «ταλέντα», με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 36 ωρών θεωρητικής επιμόρφωσης και βιωματικής εξάσκησης που διοργανώνουν τα Προγράμματα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και απευθύνεται  σε νέους αποφοίτους που επιχειρούν να εισέρθουν στην αγορά εργασίας, σε ανέργους που επαναπροσδιορίζουν το εργασιακό τους προφίλ, σε άτομα που επιθυμούν αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης ή απέχουν μακροχρόνια από την εργασία και σε κάθε ενδιαφερόμενο που σχεδιάζει το προσωπικό του πλάνο καριέρας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου 2017 και θα διεξάγεται από Δευτέρα ώς Παρασκευή 18:00 – 21:00 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Δωρεάν βιωματικά σεμινάρια

Ταυτόχρονα με το «Talent Factory» και με τους ίδιους στόχους, αρχίζουν από αύριο, Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, δωρεάν βιωματικά σεμινάρια Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας με τίτλο: «Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)».

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ενδυνάμωση του προφίλ τους, ως υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές, με την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων που αναζητά  η σύγχρονη αγορά εργασίας  από τους νέους πτυχιούχους.

Ο κύκλος των 14 σεμιναρίων υλοποιείται από το Γραφείο Διασύνδεσης και απευθύνεται αποκλειστικά  στους φοιτητές των προπτυχιακών τμημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για την παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου που εντάσσεται στον κύκλο παρέχεται βεβαίωση, ενώ η παρακολούθηση των σεμιναρίων μπορεί να γίνει σε όλη τη διάρκεια είτε των προπτυχιακών, είτε των μεταπτυχιακών σπουδών των φοιτητών.

 

Πηγή: thessnews.gr