Εθελοντισμός: Η απόδειξη μιας ‘’ζωντανής’’ κοινωνίας, γράφει ο Μιχάλης Αγγελιδάκης


Εθελοντισμός: Η απόδειξη μιας ‘’ζωντανής’’ κοινωνίας, γράφει ο Μιχάλης Αγγελίδάκης

Με αφορμή την περίπτωση του μικρού Μάριου από τη Χαλάστρα, είναι σημαντικό να αναφερθεί κανείς στη σημασία του εθελοντισμού. Η εποχή στην οποία ζούμε και μεγαλώνουμε, χαρακτηρίζεται από τον ατομικισμό και την απομόνωση. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής καθώς και η κοινωνική κρίση σε συνδυασμό με την οικονομική, έχουν οδηγήσει, στο να χάσει ο καθένας από εμάς το ενδιαφέρον του, τόσο για τους συνανθρώπους του όσο κα για την ίδια την κοινωνία.

Μια κοινωνία θεωρείται αποτυχημένη, όταν οι πολίτες της είναι αδρανοποιημένοι και ανενεργοί κοινωνικά. Εκεί όμως έρχεται να δώσει την απάντηση του, ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός είναι η ελπίδα ότι ακόμα υπάρχει η αλληλεγγύη και η προσφορά στο κάθε τι που μας περιβάλει. Από τα αρχαία ακόμα χρόνια τις κοινωνικές ανάγκες των ευπαθών ομάδων αλλά και των αναξιοπαθούντων ατόμων τις κάλυπταν, κυρίως, οργανώσεις που είχαν εθελοντικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ενώ πολλές από αυτές ανήκαν και στον εκκλησιαστικό χώρο.

Η σημασία και ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων

Το κοινωνικό φαινόμενο του εθελοντισμού είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο στο δυτικό κόσμο και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των εθελοντικών οργανώσεων. Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, ήδη από τον περασμένο αιώνα, υπάρχει συχνά το φαινόμενο της ανάθεσης φροντίδας. Το κάθε κράτος αναθέτει, μέσα από δημόσια προγράμματα, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς προνιακού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα τη φροντίδα διάφορων ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, με σκοπό να μειωθούν κρατικές δαπάνες. ‘Έτσι λοιπόν και το εκάστοτε κράτος βγαίνει κερδισμένο και διάγετε επίσης το πνεύμα του εθελοντισμού, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Χαρακτηριστικό, παράδειγμα είναι αυτό της Αγγλίας, όπου Άγγλοι κοινωνικοί επιστήμονες αναφέρουν « είναι αδύνατον να περιγράψουμε την εξέλιξη της κοινωνίας της Αγγλίας, χωρίς συχνές αναφορές στον κεντρικό ρόλο που έπαιξαν οι εθελοντικές οργανώσεις στη διαμόρφωση ιδεολογιών, αξιών, αρμοδιοτήτων και στη διαμόρφωση πολιτικής».

Ο εθελοντισμός και οι εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα

Τώρα όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολλές ΜΚΟ, σωματεία, σύλλογοι αλλά και μεμονωμένοι πολίτες με μεγάλο πεδίο δράσεων και δραστηριοτήτων όπως στις κοινωνικές υπηρεσίες, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον. Ανέκαθεν η χώρα μας ήταν ένα κράτος με φιλότιμους, δραστήριους και ευαίσθητους ανθρώπους που πάντα ενδιαφέρονταν για νέα πράγματα και βοηθούσαν όπου υπήρχε και υπάρχει ανάγκη. Πρόσφατα παραδείγματα, το προσφυγικό ζήτημα της Συρίας σε πανελλήνιο επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο η περίπτωση του μικρού Μάριου από τη Χαλάστρα, με τη κινητοποίηση του κόσμου να είναι συγκινητική με δράσεις να επεκτείνονται σε όλο το Δήμο Δέλτα.

Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε πως ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής και αφορά όλους τους πολίτες κάθε μιας κοινωνίας. Μέσα από τον εθελοντισμό προάγεται η συνεργασία και η ανιδιοτελή προσφορά. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, είναι η απόδειξη ότι μια κοινωνία στέκεται ‘’ζωντανή’’, ακόμα κι όταν οι εποχές είναι δύσκολες.