Εξετάσεις φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος


Ανακοίνωση εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος 
φαρμακοποιού εξέδωσε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ανακοίνωση αναφέρει τα 
εξής: 
Σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη 
και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο 
του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ ως εξής: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ   4-7-16
9.00-12.00 Έλεγχος Φαρμάκων 
12.00-15.00 Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών 
σκευασμάτων. 
ΤΡΙΤΗ   5-7-16
9.00-12.00 Εκτέλεση συνταγών 
12.00-15.00 Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων 
 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ   6-7-16
9.00-12.00 Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία 
12.00-15.00 Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία 
Ιστορίας-Νομοθεσία 
ΠΕΜΠΤΗ   7-7-16
9.00-12.00 Φαρμακολογία 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   8-7-16
9.00-12.00 Τοξικολογία 
 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το 
αργότερο μέχρι 29-6-16. Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους, τη 
Δευτέρα 4-7-16 και ώρα 9.00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων 
στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ. 
Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και 
με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και ενημερώνεστε κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων. 
Παράκληση, να αποστέλλονται από άλλες Π.Ε. στην Υπηρεσία μας, ΜΟΝΟ 
διαβιβαστικό και κατάσταση του υποψηφίου. 
Το παράβολο 11,74 ευρώ, όσοι είναι από άλλη Περ/κή Ενότητα, το 
προμηθεύονται από το Τ.Π.& Δανείων της Θεσσαλονίκης, Ερμού & Καρ. Ντηλ 
γωνία και το καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής, την πρώτη μέρα των 
εξετάσεων. 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.