Γενική Γραμματέας της ΠΟΑΥ εξελέγη η Άννα Αραμπίδου


Πραγματοποιήθηκε, χθες Πέμπτη 12/3/2020. η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΥ Θερμαϊκού Κόλπου, στο δημαρχείο της Σίνδου, έδρα της οποίας είναι ο Δήμος Δέλτα.

Σύμφωνα με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με παρουσία του μέλους και προέδρου της, Φάνη Αλμπάνη, εξέλεξε τους εξής εκπροσώπους:

Αντιπρόεδρος – Δριστάς Στέφανος

Γενική Γραμματέας – Αραμπίδου Αννα

Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα – Κράββα Νικολέτα

Ταμίας – Πριμερακής Κωσταντίνος

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνουν τη σύσταση και την οργάνωση των εσωτερικών λειτουργειών της εταιρείας, το διαχωρισμό των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της, την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τη συμμετοχή της εταιρείας σε εκδηλώσεις, την διεκπεραίωση και παρακολούθηση των υποθέσεων της εταιρείας, την ευόδωση των στόχων της, καθώς και την εν γένει προώθηση και προαγωγή των σκοπών της.