Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για το ΤΑΠ στο Δήμο Δέλτα


Απλά κι εύκολα, απ’ όπου και αν βρίσκονται, μπορούν οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα  να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη πληρωμή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς επίσης και να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τις οφειλές τους για Δημοτικά Τέλη (ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ).Το e-mail είναι  [email protected].

Παραδείγματα για περιπτώσεις αιτήσεων δημοτικών τελών:

-Ηλεκτροδότηση Ακινήτων-Διακοπή Ηλεκτροδότησης Ακινήτων-

Ενεργοποίηση Εργοταξιακής Παροχής-Δήλωση Τετραγωνικών Ακινήτων λόγω τακτοποίησης – νομιμοποίησης ή διόρθωση τ.μ.

-Βεβαίωση Μη Οφειλής Τ.Α.Π

.-Μείωση Τελών Ευπαθών Ομάδων

Εδώ θα βρείτε την Αίτηση

Εδώ θα βρείτε την Αίτηση (2)

Εδώ θα βρείτε τα Δικαιολογητικά

Εδώ θα βρείτε υπόδειγμα Υπεύθυνη Δήλωση

Εδώ θα βρείτε υπεύθυνη δήλωση ηλεκτροδότησης