Μέτρα της Περιφέρειας για φιλοξενία των παιδιών φτωχών οικογενειών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς


Μέτρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για φιλοξενία των παιδιών φτωχών οικογενειών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

 

Δυο νέες προσκλήσεις 8,5 εκ. ευρώ για τη φιλοξενία των παιδιών οικογενειών με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της πκμ για το νέο σχολικό έτος 2016 – 2017.

 

Με 8,5 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020), οι οικογένειες με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, προκειμένου τα παιδιά τους να έχουν ισότιμη πρόσβαση το νέο σχολικό έτος 2016 – 2017 στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις αντίστοιχες κοινωνικές δομές της Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από δυο αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η πρώτη πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 αφορά στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για βρέφη και νήπια οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και η δεύτερη σε βρέφη και νήπια με αναπηρίες.

Οι προσκλήσεις εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 9Β για την «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας» και έχουν ως στόχο την «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016 – 2017», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η πρώτη πρόσκληση, που αφορά στα βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας έχει προϋπολογισμό 7.922.920 ευρώ, ενώ η πρόσκληση για τις αντίστοιχες οικογένειες με βρέφη, νήπια και παιδιά με αναπηρίες έχει προϋπολογισμό 643.717 ευρώ. Φορέας υλοποίησης και των δυο προσκλήσεων είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ).

Με τις δυο προσκλήσεις δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) να βρουν θέση φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών (αντιστοίχως και με αναπηρία) για το σχολικό έτος 2016 – 2017 σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας για προνήπια με αναπηρία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Διασφαλίσαμε στο Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα τους πόρους που απαιτούνται για να υλοποιηθεί από την ΕΕΤΑΑ γι’ ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών στην Κεντρική Μακεδονία. Η επιδότηση των θέσεων γίνεται με πιστή τήρηση των κριτηρίων για τις οικογένειες που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, ώστε αφενός να δοθεί η δυνατότητα στους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες για τα παιδιά τους, αφετέρου να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση και στην αγορά εργασίας. Κάθε τέκνο θα αποκτήσει το δικό του voucher (αξία τοποθέτησης) και υπολογίζουμε ότι οι ωφελούμενοι πλησιάζουν πλέον τους 5.000 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.