Μείωση έως και 80% των πληθυσμών των κουνουπιών


Μείωση έως και 80% των πληθυσμών των κουνουπιών στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας μέσα σε μια εβδομάδα

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, οι δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών είναι σε πλήρη ανάπτυξη σε όλη την έκταση της Κεντρικής Μακεδονίας και το συνολικό έργο εξελίσσεται ομαλά, με αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών, γεγονός που προκύπτει από την παρακολούθηση του δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, που χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του έργου καταπολέμησης και είναι εγκαταστημένο σε όλη την Π.Κ.Μ.

Η αύξηση της όχλησης που παρατηρήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ήταν αναπόφευκτη και αναμενόμενη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προηγήθηκαν και σε πολλές περιοχές ξεπέρασαν τα 50 χιλιοστά. Το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε με ένταση των σχετικών εργασιών και διήρκησε μόνο μία εβδομάδα.

Σήμερα τα προβλήματα έχουν περιοριστεί σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί η βελτίωση είναι ιδιαίτερα αισθητή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης προκύπτει ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των συλληφθέντων κουνουπιών στις παγίδες έχει μειωθεί κατά 80% σε σχέση με τις αρχές του μήνα Ιουνίου, ενώ στις περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στην παραλιακή ζώνη της Περιφέρειας τα προβλήματα αντιμετωπίζονται επιτυχώς και η όχληση περιορίζεται σε αποδεκτά επίπεδα.

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο των κουνουπιών στις περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί Κέντρα Μετεγκατάστασης και Φιλοξενίας Προσφύγων, όπου εφαρμόζονται εντατικές δράσεις και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη ασθενειών, που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών.

Σε όλη την Περιφέρεια δραστηριοποιούνται καθημερινά 50 συνεργεία που πραγματοποιούν δειγματοληψίες και ψεκασμούς στο αγροτικό, περιαστικό και αστικό σύστημα. Ταυτόχρονα, στις περιοχές των ορυζώνων επιχειρούν τέσσερα ελικόπτερα διενεργώντας στοχευμένες δράσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσεγγίσουν τα από εδάφους συνεργεία.

Υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι λειτουργεί δωρεάν γραμμή επικοινωνίας στο τηλέφωνο 8001124424 για την αναφορά προβλημάτων αυξημένης όχλησης κατά τόπους, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα από τον ανάδοχο του έργου.