Νέο πρόγραμμα Erasmus+ για το 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου


Για τη διετία 2017-2019

Το 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου θα συμμετέχει για τη διετία 2017-19 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «le Ciel et l’ Air-The Sky and the Air» .

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους, ώστε, με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα. Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που υλοποιούνται με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ομάδα μαθητών, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους θα συμμετέχουν σε έρευνες, περιηγήσεις, πειράματα και παρουσιάσεις καθώς και σε ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των χωρών. Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι: από την Γαλλία το LYCEE MAURICE GENEVOIX στην Μασσαλία, από την Ιταλία το I.S.I. DUCA DEGLI ABRUZZI στην Πάδοβα και από την Ισπανία το IES BENICALAP στην Βαλένθια.

Το πρότζεκτ χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες:

Title: Let’s get to know the Air and the Sky

How: Getting to know about Air and Sky through history-mythology-art

Researching about transportation in Air and Sky through history-mythology

Title: Let’s investigate and experiment with Air and Sky

How: Exploring Ait and Sky via Science (defining and finding the similarities and the differences doing or watching simple experiments)

Studyning Air (atmosphere) and Sky phenomena

Title: Living with Air under the Sky

How: Studying what we breath and  what we receive from air and sky will raise awareness about the future on Earth

Title: Facing the future without losing the origins. Dealing with business

How: Studying the clouds, drawing the vision of classicsin the literature and planning businesses respectful with the Environment.

Η πρώτη διεθνική συνάντηση μεταξύ των καθηγητών που συντονίζουν το πρόγραμμα έγινε στην Πάδοβα της Ιταλίας, όπου διευθετήθηκαν οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μετακινήσεις, στον τρόπο παρουσίασης των ερευνών, στα αποτελέσματα των εργασιών και στην αξιολόγηση αυτών. Η επόμενη συνάντηση είναι τον Δεκέμβριο του 2017 στην Μασσαλία της Γαλλίας. Από το σχολείο μας θα συμμετέχουν 7 μαθητές και 3 καθηγητές.