Ο.Α.Σ.Θ: Οι νέες αμοιβές των εργαζομένων


Τι προβλέπεται από τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας;

Απώλειες περίπου 2,5 μισθών για τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ συνεπάγεται η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας την οποία παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η Voria.gr. Οι απώλειες προέρχονται κυρίως από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού καθώς και από την οριζόντια περικοπή κατά 4,7% των βασικών μισθών όλων των εργαζομένων. Το σχέδιο ΣΣΕ συμφωνήθηκε στις αλλεπάλληλες συζητήσεις τις οποίες είχαν το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση του Οργανισμού με το προεδρείο του συνδικάτου των εργαζομένων.

Σημειώνετια ότι αργά το βράδυ της Τετάρτης η γενική συνέλευση των εργαζομένων ενέκρινε κατά πλειοψηφία το περιεχόμενο της νέας ΣΣΕ.

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα άρθρα τα οποία περιλαμβάνονται στην 17σελιδη ΣΣΕ.

1. Η διάρκεια τη σύμβασης είναι από 1η Οκτωβρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό σημαίνει πως από τους εργαζόμενους θα παρακρατηθούν ποσά για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο καθώς οι νέοι μισθοί είναι κατώτεροι αυτών που καταβάλλονται σήμερα.

2. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές όλων των εργαζομένων μειώνονται οριζόντια κατά 4,47%.

3. Παύει η χορήγηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αργίας. Αντ’ αυτών προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης δωροεπιταγών Χριστούγεννα και Πάσχα.

4. Ορίζονται τέσσερις μισθολογικές κατηγορίες: Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής. Ο μισθός είναι συνάρτηση της ένταξης του κάθε εργαζόμενου σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες και του χρόνου προϋπηρεσίας.

 

Από 780 έως 2.154 ευρώ

Στην κατηγορία των εργαζομένων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ο βασικός μισθός κυμαίνεται από τα 1.092 ευρώ για εργαζόμενους έως δύο χρόνια και φτάνει ως τα 2.154 με 38 χρόνια υπηρεσίας. Οι μισθολογικές κλίμακες αντιστοίχως για τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες έχουν ως εξής: Εργαζόμενοι τεχνικής εκπαίδευσης από 1.037 ευρώ έως 2.027, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 858 ευρώ έως 1.578 και υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 780 ευρώ έως 1.296. Στις κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης προβλέπονται 19 μισθολογικά κλιμάκια, ενώ για τις άλλες δύο κατηγορίες 13. Όσον αφορά τους νυν εργαζόμενους η ένταξή τους στα κλιμάκια θα γίνεται με βάση το πτυχίο ή το απολυτήριό τους και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Εξαίρεση οι εργαζόμενοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης των υπηρεσιών κίνησης (οδηγοί, τεχνίτες) οι οποίοι προβλέπεται να ενταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια της πιο πάνω κατηγορίας, δηλαδή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προσωπική διαφορά

Στους ανωτέρω μισθούς προστίθεται και η λεγόμενη «προσωπική διαφορά». Πρόκειται για τη διαφορά ανάμεσα στους νέους βασικούς μισθούς (εξαιρούνται οι λεγόμενες δευτερεύουσες αμοιβές, δηλαδή υπερωρίες, εργασία σε αργίες κ.ο.κ.) σε σχέση με τους σήμερα καταβαλλόμενους που κατά τεκμήριο είναι υψηλότεροι.

Οικογενειακό επίδομα

Στο προσχέδιο της σύμβασης προβλέπεται καταβολή επιδόματος τέκνων. Ειδικότερα προβλέπεται ότι για εργαζόμενο με ανήλικα τέκνα ή παιδιά ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, καταβάλλονται: 50 ευρώ για ένα τέκνο, 70 για δύο, 120 για τρία, 170 για τέσσερα και 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των τεσσάρων.

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Ορίζεται στα 150 ευρώ μηνιαίως και το δικαιούνται οι εξής:

– Προσωπικό που απασχολείται στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου (οδηγοί οχημάτων του ΟΑΣΘ, υπηρεσιακοί οδηγοί, ελιγμοδηγοί).

– Προσωπικό που απασχολείται στην τεχνική υποστήριξη του στόλου των οχημάτων και των εγκαταστάσεων (αμαξοποιοί, βαφείς, επιγραφοποιοί, εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ηλεκτρονικοί, ηλετροσυγκολλητές, λιπαντές, ξυλουργοί, συντηρητές κτιρίων, ταπητουργοί, τεχνίτες αντλιών, ελαστικών, φρένων, σασμάν, συστημάτων αέρος, οχημάτων, συσσωρευτών, ψυγείων, τορναδόροι, χειριστές ανυψωτικών γερανών, χορηγητές, τεχνίτες, εργαλειοδότες).

– Εργατικό προσωπικό, καθαριστές, καθαρίστριες.

– Υδραυλικοί, Ψυκτικοί.

– Νοσηλευτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης και Ιατρικό Προσωπικό.

– Προσωπικό που απασχολείται στον έλεγχο και εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου (εισπράκτορες, εκδότες, ταμίες, παραλήπτες, σταθμάρχες, ελεγκτές, επόπτες).

– Αποθηκάριοι, προσωπικό ασφαλείας – φρούρησης εγκαταστάσεων – χρηματαποστολής, συνοδοί Α.Μ.Ε.Α – πολιτιστικής γραμμής.

 

Επίδομα θέσης ευθύνης

Είναι μηνιαίο και θα το λαμβάνουν οι εξής: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 1.000 ευρώ, προϊστάμενοι Διευθύνσεων 450 ευρώ, προϊστάμενος Υποδιευθύνσεων 350 ευρώ, προϊστάμενοι Τμημάτων 290 ευρώ, επόπτες – οδηγοί 120 ευρώ, σταθμάρχες – οδηγοί, ελεγκτές, υπεύθυνοι γραφείων 100 ευρώ.

Άλλες παροχές

Ο ΟΑΣΘ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβάλλει στην κάλυψη μέρους των δαπανών φοίτησης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς και να καταβάλει μηνιαίως ανά παιδί τα εξής ποσά: 180 ευρώ για 1 παιδί, 200 για 2 παιδιά, 290 για 3 παιδιά, 380 για 4 παιδιά και 100 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τα χρήματα αυτά καταβάλλονται έως ότου το παιδί φτάσει στην ηλικία των 6 ετών.

Παράλληλα προβλέπεται η καταβολή οικονομικής βοήθειας σε εργαζόμενους με παιδιά με αναπηρία άνω του 67%, καθώς και για λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία κ.λπ.

Επίσης σε κάθε εργαζόμενο χορηγείται για τη γέννηση πρώτου παιδιού εφάπαξ ποσό 400 ευρώ, για τη γέννηση δεύτερου παιδιού 600 ευρώ και για το τρίτο παιδί και άνω 800 ευρώ.

Στους εργαζόμεvους που εντάσσονται σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης καταβάλλεται εφάπαξ ποσό 1.500 ευρώ.

Στους εργαζόμενους που το παιδί τους φοιτά σε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ εκτός νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και στους εργαζόμενους που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εφόσον υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο της εταιρείας χορηγείται, άπαξ, κατ’ έτος ποσό 700 ευρώ.

Επιπλέον:

– Οι εργαζόμενοι που εξαγοράζουν τα ένσημα προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιδοτούνται από την εταιρεία με ποσοστό 50% της δαπάνης και με ανώτατο όριο επιδότησης το ποσό των 2.000 ευρώ.

– Χορηγούνται δυο έκτακτες κατ’ έτος παροχές (Πάσχα και Χριστούγεννα) σε κάθε εργαζόμενο, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΘ, με την μορφή δωροεπιταγών, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της εταιρείας.

– Η εταιρεία δύναται να χορηγεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ εφάπαξ ανά περίπτωση, εφόσον αποδεδειγμένα εργαζόμενος ή μέλος της οικογένειάς του, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Θεσμικά ζητήματα

– Χορηγείται δύο ημέρες άδεια για κάθε αιμοδοσία.

– Οδηγοί οι οποίοι συμπληρώνουν το 60ο έτος ηλικίας μπορούν να μεταταγούν σε άλλες ειδικότητες.

– Προβλέπονται ειδικές διευκολύνσεις (χορήγηση αδείας ή μειωμένο ωράριο) σε γονείς για τη φροντίδα των παιδιών, την παρακολούθηση των σπουδών τους ή σε μητέρες μετά τη γέννηση του παιδιού κ.ο.κ.

– Ο ΟΑΣΘ δύναται να παρέχει χρηματική διευκόλυνση – δάνειο και μέχρι ποσού 800 ευρώ για κάλυψη έκτακτων αναγκών όπως λόγοι υγείας, γάμος, βάπτιση, θάνατος, πληρωμή ανεξόφλητων λογαριασμών ΔΕΚΟ, έξοδα πρώτης μετεγκατάστασης παιδιού που σπουδάζει κ.ά.

– Προσλαμβάνεται ένα μέλος της οικογενείας μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή η σύζυγος εργαζόμενου της εταιρείας, που έχασε τη ζωή του ή κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

 

Πηγή: voria.gr