Ο.Α.Σ.Θ: Πως θα γίνεται η μετακίνηση των φοιτητών


Τι ανακοίνωσε ο Οργανισμός;

Μειωμένο εισιτήριο από τον Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούνται οι φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας για τις μετακινήσεις τους.
Όπως διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός, οι πρωτοετείς φοιτητές δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο με την επίδειξη:

1.  της βεβαίωσης εγγραφής τους στο οικείο ίδρυμα και

2.  της αστυνομικής τους ταυτότητας,

έως την 30η Νοεμβρίου 2017, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία και παρέχει το δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όσο διάστημα αναγράφεται επί αυτής.

Για τους υπόλοιπους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ των ελληνικών ιδρυμάτων), αρκεί η επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Πηγή: voria.gr