Ποιους φόρους δεν πληρώνουν οι φορολογούμενοι


Ποιους φόρους δεν πληρώνουν οι φορολογούμενοι

Συγκεκριμένες προτιμήσεις έχουν οι φορολογούμενοι όταν έρχεται η ώρα να εκπληρώσουν υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση. Κάποιους φόρους τους πληρώνουν πρώτους και κάποιους δεν τους πληρώνουν γενικώς. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο απολογισμό της για το έτος 2017 είναι αποκαλυπτικά των “προτιμήσεων” αυτών.

Ειδικότερα, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν στο τέλος του 2017 στα 99,97 δισ. ευρώ. Από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση το μεγαλύτερο μερίδιο αντιπροσωπεύουν τα πρόστιμα του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δηλαδή ουσιαστικά τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για φορολογικές παραβάσεις. Συγκεκριμένα, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των προστίμων ανέρχεται στα 32,705 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύει το 28,6% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χαμηλή εισπραξιμότητα των προστίμων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονταν προτιμούσαν να διακόψουν τη λειτουργία τους μετά από την επιβολή των προστίμων παρά να τα πληρώσουν.

Όπως σημειώνουν έμπειροι φοροτεχνικοί, σημαντικό αντικίνητρο στην πληρωμή των προστίμων ήταν το γεγονός ότι ήταν υπέρογκα, σε σημείο μάλιστα που η πληρωμή τους να οδηγούσε σε ταμειακό αδιέξοδο επιχειρήσεις και φορολογούμενους στους οποίους είχαν επιβληθεί. Μάλιστα, με την τεχνική βοήθεια των θεσμών το θεσμικό πλαίσιο επιβολής των φορολογικών προστίμων άλλαξε. Τα πρόστιμα μειώθηκαν δραστικά και σε πολλές περιπτώσεις συνδυάστηκαν απλώς από την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής φορολογικών οφειλών

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών είναι αυτή του ΦΠΑ. Ο απλήρωτος ΦΠΑ ανερχόταν στο τέλος της περασμένης χρονιάς στα 21,63 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 21,8% των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι οφειλές από απλήρωτο φόρο εισοδήματος. Το σχετικό ποσό ανέρχεται στα 18,793 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύει το 20,2% των συνολικών οφειλών. Η τέταρτη μεγαλύτερη κατηγορία απλήρωτων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση είναι τα δάνεια. Συγκεκριμένα ανέρχονταν στο τέλος του 2017 στα 10,598 δις ευρώ και αντιπροσώπευαν το 12,3% των συνολικών οφειλών.