Πρόγνωση καιρού για τον Δήμο Δέλτα, Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 


Πρόγνωση καιρού για τον Δήμο Δέλτα, Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 

Μπορείτε να επισκέπτεστε την deltanews.gr/kairos όπου τα δεδομένα ανανεώνονται διαρκώς.

Για την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Ιανουαρίου ο καιρός στο Δήμο Δέλτα θα έχει ως εξής:


Για την πρόγνωση καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας δείτε την παρακάτω κάρτα.