Από 31 Οκτωβρίου και όλο το Νοέμβριο οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών


Ξεκίνησε το το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, από 17.000 έως 22.000 ευρώ σε 12.000 νέους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών

Συνολικά θα επιδοτηθούν 12.000 νέοι αγρότες ηλικίας από 18 έως 40 ετών.

Το ποσό της επιδότησης είναι από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής.

Με την έγκριση ο νέος αγρότης θα λαμβάνει το 70% του ποσού, δηλαδή πριν ακόμα κάνει οποιοδήποτε έξοδο.

 

Ποίους αφορά το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες;

Το πρόγραμμα αυτό είναι στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα η δράση 6,1 αυτού. Η δράση αυτή αφορά την ενίσχυση νέων, από 18 έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Για πρώτη φορά δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι αγρότες με κομμένα παραστατικά. Νέοι αγρότες που έχουν δηλαδή ήδη αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα, όπως και κατά πλειοψηφία (51%) μέτοχοι και διαχειριστές σε νομικά πρόσωπα με γεωργική δραστηριότητα.

Πόση είναι η ενίσχυση στο πρόγραμμα για νέους αγρότες;

Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης και θα χορηγηθεί σε δύο δόσεις :

  • Α΄ Δόση: το 70%   άμεσα με την απόφαση ένταξης
  • Β΄ Δόση: το 30% εντός 5 ετών από την ένταξη

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι γεωργοί, οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.

Πότε ξεκινάνε και πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νέων αγροτών;

Ένα μήνα περιθώριο, και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και μέχρι τέλος Νοεμβρίου, έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι προκειμένου να καταθέσουν το φάκελό τους για το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών, μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την NorthGroup Consultants στο 2310-23-81-50.