Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Δέλτα στις 17.03.2016 και ώρα 19:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Δέλτα στις 17.03.2016 και ώρα 19:30

Στο Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθούν 37 Θέματα Ημερησίας Διατάξεως.