Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δέλτα


Ο Δήμος Δέλτα ανακοινώνει με προκήρυξη τις προσλήψεις , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , συνολικά δεκατεσσάρων ατόμων (14 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα που εδρεύει στη Σίνδο .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη κα Καραχάλιου Αναστασία τηλ 2310783-444 και στη κα. Μπόρου Θεοδώρα 2310 783-168, Δ/νση Απαρτόγλου 11 Διαβατά ΤΚ 57008

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΙΝΔΟΣ ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2013 6

102 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΙΝΔΟΣ ΤΕ Φυσιοθεραπευτών ή Φυσικοθεραπείας 8μήνες 1

103 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΙΝΔΟΣ ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 8μήνες 1

104 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΙΝΔΟΣ ΔΕ Μαγείρων από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2013 3

105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΙΝΔΟΣ ΥΕ Καθαριστών – Βοηθητικών Εργασιών από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2013 3.