Συνέδριο Παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης της Π.Κ.Μ. για το δυτικό παράκτιο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης


Αύριο Τετάρτη 28/09 το Συνέδριο Παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το δυτικό παράκτιο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο δράσης για τη μελλοντική ανάπτυξη του Δυτικού Παράκτιου Μετώπου της Θεσσαλονίκης, που εκπόνησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Terra-Med, θα παρουσιαστεί σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, στις 10.00’ το πρωί στο ξενοδοχείο Porto Palace (αίθουσα Dock Six), στην παλιά δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 65).

Στο «Συνέδριο Παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης για την Αποκατάσταση και Αναβάθμιση του Δυτικού Παράκτιου Μετώπου της Θεσσαλονίκης», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνονται προτάσεις που αφορούν στις χρήσεις γης και στην οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στην περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Μέσα από το σχέδιο δράσης που θα παρουσιάσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διατυπώνεται ένα χωρικό όραμα και μια στρατηγική για την περιοχή που καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για έργα προτεραιότητας και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησής τους.

Το ευρωπαϊκό έργο Terra-Med («Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και σχεδιασμός αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό χρήσεων γης»), στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εταίροι το ΑΠΘ (Τμήμα Χημείας) και το «St. Kliment Ohridski» Πανεπιστήμιο – ΠΓΔΜ (Σχολή Επιστημών Βιοτεχνολογίας), συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013».

Το Terra-Med στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιοχών σε αστικές και περιαστικές ζώνες, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου έχει αναρτηθεί ως συνημμένο στο σχετικό δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=14391.