Συνεδριάζει την Τετάρτη 29/1 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα


Ποια θέματα θα συζητηθούν;

Την Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου “Κωνσταντίνος Χ. Θεοφάνης”.

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Έγκριση αποχώρησης του Δήμου Δέλτα από τον «Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων ¨Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ¨».

2. Έγκριση σημείων εγκατάστασης κεραιών στα πλαίσια της επιχορήγησης του Δήμου
Δέλτα από την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία WiFi 4.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λιακόπουλου Διονύσιου.

3. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του Δήμου Δέλτα.

4. Έγκριση εκμίσθωσης για εμπορική χρήση αγροτεμαχίων του Δήμου Δέλτα.

5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
με συμβιβασμό, του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2020.

6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης ή
εκμίσθωσης δημοτικών πραγμάτων Δήμου Δέλτα, έτους 2020.

7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής Ακινήτων του άρθρου 7
του Π.Δ. 270/1981, έτους 2020.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας κας Ελευθεριάδου Παρασκευής.

8. Έγκριση ανανέωσης – παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, που στελεχώνουν τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αλμπάνη Θεοφάνη.

9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα για τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ».

10.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα, για τη συμμετοχή τους στα Α/θμια και Β/θμια Συμβούλια για την επιθεώρηση – αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, πόλεως και υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Εισηγήσεις Προέδρου Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ) κ. Χαλβατζή Ευάγγελου.

11.Έγκριση τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δέλτα και της Εταιρίας Μελέτης Νόσου Alzheimer και Αγγειακών Ανοιών Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Έργων και Πολιτικής Προστασίας κ. Γλώσση Γεώργιου.

12.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, έτους 2020.

13.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων,για το έτος 2020.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση πατώντας εδώ