Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα την Πέμπτη 27/2


Ποια θέματα θα συζητηθούν;

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου “Κωνσταντίνος Χ. Θεοφάνης”θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Δέλτα.

2. Έγκριση τροποποίησης των υπ΄ αριθ. 129/2018, 156/2019 και 215/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό των μελών της Κοινής Επιτροπής

3. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των Πράξεων «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ» και «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα».

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λιακόπουλου Διονύσιου.

4. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δέλτα, που αφορά την πρώην εταιρείας ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε. και νυν ΜΕΤΑΛ – ΠΡΟ ΜΟΝ. Α.Ε.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας κας Ελευθεριάδου Παρασκευής.

5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 9/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά «Έγκριση ανανέωσης – παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, που στελεχώνουντις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα».

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, και Αθλητισμού κ. Κυριακίδη Γεώργιου.

6. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου για τον Δήμο Δέλτα», καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτής.

7. Έγκριση του κειμένου για την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Δέλτα και της εταιρείας DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., για την προσωρινή τοποθέτηση αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων στο Δήμο Δέλτα.

8. Έγκριση του κειμένου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δέλτα και της εταιρείας «ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», για την υλοποίηση της ανακύκλωσης μεταχειρισμένων συσσωρευτών των οχημάτων του Δήμου Δέλτα.

9. Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας