Τα νέα μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δέλτα


Τα νέα μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δέλτα

Με μόνο μια πρόταση για την θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου από την παράταξη του Δημάρχου και αντίστοιχα μόνο μια πρόταση για τις θέσεις του αντιπροέδρου και γραμματέα ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής.

Τα νέα μέλη του προεδρείου είναι:

Πρόεδρος : Χρύσα Γεωργιάδου

Αντιπρόεδρος : Δημήτρης Δαρμουσλης

Γραμματέας : Δημήτρης Μαυρομάτης