Η ηγεσία του Δήμου είτε δεν γνωρίζει είτε αγνοεί συνειδητά το πρόβλημα