Έρευνα 1953-2003: Αύξηση θανάτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης