«Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κρατάμε το Δήμο Δέλτα καθαρό» – δήλωση του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Δημήτρη Καμανά

Συνιστάται από τις 19 μέχρι και 21/8 να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές των ψεκασμών μετά τη δύση του ηλίου και για 2 ώρες

Σύσταση για μη κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων στον Δήμο Δέλτα στις 4-5/8, μετά την δύση του ήλιου

Σε ειδικούς κάδους σε δέκα σημεία συλλογής θα μπορούν πλέον οι κάτοικοι του Δήμου  Δέλτα να εναποθέτουν απόβλητους λαμπτήρες, φωτιστικά, μικροσυσκευές και είδη LED