Επιστολή του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος


Σχετικά με την αναδιοργάνωση των Φορέων Διαχείρισης.

Επιστολή στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την αναδιοργάνωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, έστειλε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Θεμιστοκλής Κουιμτζής.

Ο κ. Κουιμτζής θέτει μια σειρά ζητημάτων εν όψει των αλλαγών που προτείνει το υπουργείο, στο πλαίσιο και της προσπάθειας για την κάλυψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας, σε σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι παρατηρήσεις αφορούν στην ανάγκη για κάλυψη με καθεστώς προστασίας όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά και στην πραγματική προστασία των περιοχών σημαντικού φυσικού κάλλους, για τις οποίες δεν πρέπει να υπάρχουν «παράθυρα» καταστροφής – καταπάτησης. Ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ μάλιστα εκφράζει την ανησυχία του για την ενσωμάτωση του Δέλτα Αξιού σε ένα μεγαλύτερο Φορέα, αυτόν του Θερμαϊκού Κόλπου, που όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος, προτίθεται να δημιουργήσει η κυβέρνηση.

Ο κ. Κουιμτζής στην επιστολή του θέτει τέσσερα ζητήματα:

«1.Κατ’αρχήν κρίνεται απαραίτητο να καλυφθούν όλες οι περιοχές του δικτύου Natura οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία.

2.Οι υπάρχοντες Φορείς Διαχείρισης μέχρι στιγμής λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία και συνεισέφεραν ουσιαστικά στην οικολογική προστασία των περιοχών που ανέλαβαν. Μικρές αλλαγές πάντοτε είναι επιθυμητές για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης. Διαφαίνεται όμως μια δυσκολία από την υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία για την συνέχιση της υπηρεσίας όσων ήδη εργάζονται σε Φορείς και έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία. Οι προτάσεις του αναπληρωτή υπουργού φαίνεται ότι δείχνουν μεγάλη ευαισθησία και ενδιαφέρον για την επίλυση του θέματος αυτού.

3.Σε ό, τι αφορά στην περιοχή του Δέλτα Αξιού προσωπικά πιστεύω ότι η ενσωμάτωση του σε έναν μεγαλύτερο Φορέα του Θερμαϊκού Κόλπου θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα δυσλειτουργίας λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης ανόμοιων αντικειμένων που θα πρέπει να ασχοληθεί ένας τέτοιος Φορέας (πολυπλοκότητα αντιμετώπισης των θεμάτων και εμπλοκή πολλών και ανόμοιων δημόσιων υπηρεσιών με διαφορετικά αντικείμενα). Πιστεύω ότι θα ληφθεί πρόνοια για τη αποδοτική λειτουργικότητα.

4.Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα που περιβάλλεται από μεγάλα αστικά κέντρα. Τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν και λόγω έλλειψης υπάρχουσας προστατευτικής νομοθεσίας (κατάργηση της υπάρχουσας ΚΥΑ) θα δώσει την ευκαιρία σε καιροφυλαχτούντες καταπατητές, πολλοί από τους οποίους έχουν παράτυπες άδειες, άδειες που εκδόθηκαν πριν την έκδοση ΚΥΑ του 2009 και ενώ υπήρχε σε ισχύ ο ν.2742/1999 και η εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή, με την οποία αποτρέπεται η έκδοση τέτοιων αδειών, αλλά δεν γινόταν σεβαστή από τις υπηρεσίες. Έτσι για να προστατευθεί η περιοχή του Δέλτα Αξιού από πιθανούς καταπατητές, θα πρέπει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι να δημιουργηθούν οι νέοι Φορείς να λύσει το πρόβλημα της προστασίας της περιοχής είτε με συνέχιση έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών με εξαίρεση τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, είτε με την έκδοση του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος για την περιοχή του Δέλτα Αξιού, το οποίο είναι έτοιμο, χωρίς να περιμένουν τις νέες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που θα εκπονηθούν και τα νέα Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων ΠΔ αυτό θα ενσωματωθεί στο αντίστοιχο του Θερμαϊκού Κόλπου».

Στην επιστολή του ο κ. Κουιμτζής σημειώνει: «Παρακαλούμε μέχρι την έγκριση προϋπολογισμών των Φορέων Διαχείρισης να δοθούν σαφείς οδηγίες πως θα πραγματοποιούνται δαπάνες και θα πληρώνονται οικονομικά έξοδα για το έτος 2018 από τους Φορείς ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι να είναι ενημερωμένοι πως να λειτουργούνε τα οικονομικά των Φορέων Διαχείρισης».

 

 

 

Πηγή: voria.gr