Τυχερός στη Χαλάστρα κέρδισε 100.000 ευρώ στο Λαϊκό Λαχείο


Ο πρώτος λαχνός επίσης κληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

διένειμε συνολικά 8.429.395 ευρώ. O μεγάλος λαχνός της Ειδικής Χριστουγεννιάτικης κλήρωσης που κέρδισε το εγγυημένο έπαθλο των 2.000.000 ευρώ πωλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπως και το τυχερό Τρίδυμο της 53ης κλήρωσης του παιχνιδιού, που μοίρασε κέρδη 998.000 ευρώ. Όσον αφορά στο τυχερό Τρίδυμο της 49ης κλήρωσης, ο Α’ και ο Β’ Λαχνός Τριδύμου πωλήθηκαν στην Καρδίτσα, ενώ ο Γ’ Λαχνός Τριδύμου στην Πάτρα. Τα συνολικά κέρδη Τριδύμου της κλήρωσης ήταν 1.121.400 ευρώ.

Επίσης, πέντε παίκτες σε Χαλκίδα, Αθήνα, Αργοστόλι, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και Καρδίτσα κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας, καθώς ήταν οι νικητές του εγγυημένου επάθλου που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχείου κάθε εβδομάδα.

Στις μικρότερες κατηγορίες κερδών:

14 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 25.000 ευρώ

13 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 5.000 ευρώ

219 παίκτες κέρδισαν από 1.000 ευρώ

29 παίκτες κέρδισαν από 500 ευρώ

1.006 παίκτες κέρδισαν από 200 ευρώ ο καθένας

547 παίκτες κέρδισαν από 100 ευρώ

88.634 παίκτες κέρδισαν από 20 ευρώ

93.609 παίκτες κέρδισαν από 10 ευρώ ο καθένας

39.365 παίκτες κέρδισαν από 5 ευρώ