Βγαίνουν από την εγκατάλειψη και την υποβάθμιση οκτώ δήμοι της Θεσσαλονίκη


Πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Στα τέλη του χρόνου αρχίζουν οι πρώτες παρεμβάσεις σε περιοχές θύλακες φτώχειας και ανεργίας

Τις ελλείψεις σε βασικές υποδομές που καταγράφονται εδώ και δεκαετίες σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης, δυσκολεύοντας την καθημερινότητα των πολιτών, θα επιχειρήσει να καλύψει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων, ύψους 100 εκατ. ευρώ, κονδύλια που εξασφάλισε μέσα από το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020). Οι παρεμβάσεις που αναμένεται να αρχίσουν στα τέλη του χρόνου θα γίνουν σε περιοχές οκτώ δήμων του νομού, αλλά και σε πολλές άλλες στην περιφέρεια, που σήμερα είναι θύλακες φτώχειας και ανεργίας.

Πρόκειται για σχέδια που αφορούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ενώ από το πακέτο των 100 εκατ. ευρώ, τα 70 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, με βάση πληθυσμιακά και άλλα κριτήρια. Οι περιοχές όπου θα προχωρήσουν οι εργασίες ανάπλασης είναι: το σύνολο της έκτασης των δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά, η δημοτική ενότητα Πυλαίας του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και το δημοτικό διαμέρισμα Καλοχωρίου του δήμου Δέλτα. Ήδη η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε τις προκαταρκτικές διαδικασίες του προγράμματος «ολοκληρωμένης χωρικής επένδυση για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης», ενώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η διαβούλευση και να εκδοθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις παρεμβάσεις και τα έργα αστικής ανάπλασης, που θα προχωρήσουν στους συγκεκριμένους θύλακες.

Στόχος της διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι να τρέξουν το συντομότερο δυνατό τα έργα σε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να βγουν από την απομόνωση στην οποία έχουν περιέλθει τα τελευταία χρόνια και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες.

Τα κριτήρια για τις αναπλάσεις

Οι περιοχές όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που συγκεντρώνουν όπως: τα συνολικά ποσοστά ανεργίας, η ανεργία των νέων, το μέσο οικογενειακό εισόδημα των κατοίκων, η κατάσταση του περιβάλλοντος, οι χρήσεις γης της κάθε περιοχής, η λειτουργικότητα των υφιστάμενων υποδομών, η πληθυσμιακή πυκνότητα, το μέγεθος των κατοικιών (συντελεστές δόμησης), οι κοινωνικές υποδομές, οι δημογραφικές μεταβολές, ο δείκτης γήρανσης, οι υπερβάσεις σε ρύπους, οι κατάσταση των οδικών αξόνων, οι κόμβοι που παρουσιάζουν πρόβλημα συμφόρησης, οι θέσεις πάρκιγκ, η αναλογία πρασίνου και ελεύθερων χώρων ανά κάτοικο, ο αποχαρακτηρισμός των στρατοπέδων και οι περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο πλημμύρων.

Η αρμόδια αρχή που θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η αντιπεριφέρεια Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ το συλλογικό όργανο που θα λαμβάνει τις αποφάσεις θα είναι η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στην αντιπεριφέρεια και τη Μητροπολιτική Επιτροπή θα λειτουργεί ένα διαβαθμιδικό όργανο (επιτροπή), αποτελούμενο από την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου (πρόεδρος), τους δημάρχους των οκτώ δήμων (Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας – Χορτιάτη), καθώς και τρία μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η ανάδειξη της μητροπολιτικότητας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που σε ένα αναβαθμισμένο ρόλο θα σχεδιάζει, θα αποφασίζει και θα χρηματοδοτεί συγκεκριμένες υποδομές και αστικές παρεμβάσεις, με εξασφαλισμένους πόρους και με τη σύμφωνη γνώμη και του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Θεσσαλονίκη ανταγωνιστική και καινοτόμα

Σύμφωνα με τη διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την περαίωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που έχουν επιλεγεί είναι η Θεσσαλονίκη να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, για να ξεπεράσει την κρίση και να αποκαταστήσει τον οικονομικό της ιστό με πυρήνα ένα σύνολο ανταγωνιστικών, καινοτόμων και ανθεκτικών επιχειρήσεων.

Να παρέχει βιώσιμο περιβάλλον ζωής και εργασίας στους κατοίκους της, ιδίως στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές και στις πιο ευάλωτες κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, τηρώντας την ισορροπία μεταξύ των χωρικών ενοτήτων της και προωθώντας τις συνέργειες κέντρου και περιμέτρου. Επίσης να υλοποιεί πολιτικές και παρεμβάσεις με γνώμονα τη διατήρηση της συνοχής, του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, και του επιχειρηματικού δυναμισμού, συνδυάζοντας τις χωρικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις με τις οικονομικές και κοινωνικές, ενσωματώνοντας την πρωτοβουλία κατοίκων και φορέων, και αξιοποιώντας τους δημόσιους πόρους με απόλυτη αποδοτικότητα.

Όσον αφορά τους άξονες στρατηγικής είναι οι εξής:

1. Θεσσαλονίκη ανταγωνιστική και καινοτόμα. Με βάση συγκεκριμένους στόχους να μπορεί να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση επιχειρήσεων, να μπορέσει να συνδέσει τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας, να προωθήσει την εκπαίδευση, να προσελκύσει την έρευνα και την καινοτομία, και να αναδείξει την πόλη ως τουριστικό προορισμό με βάση τον πολιτισμό.

2. Θεσσαλονίκη συνεκτική. Επιδίωξη είναι η ανακούφιση των άμεσων συνεπειών της κρίσης και την ενσωμάτωση των μειονεκτουσών ομάδων, την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και τη δημογραφική αναζωογόνηση.

3. Θεσσαλονίκη βιώσιμη και ισόρροπη. Να ενισχυθεί η βιώσιμη αστική κινητικότητα, να προωθηθεί η αστική ανάπλαση και η αναβάθμιση των συνθηκών στέγασης.

4. Θεσσαλονίκη πράσινη και ανθεκτική. Ο άξονας αυτός εστιάζει στη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

5. Θεσσαλονίκη αποτελεσματική. Μέσα από αυτόν τον άξονα στόχος είναι καταστεί πιο αποτελεσματική η δημόσια διοίκηση, να εκταμιευθούν ιδιωτικοί πόροι και να προωθηθούν μητροπολιτικές συνέργειες.

Απ. Τζιτζικώστας: «Έργα ουσίας σε… ξεχασμένες περιοχές»

Την εκτίμηση ότι μέσα από αυτήν την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, η διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα καλύψει ένα μεγάλο κενό και πολύ σοβαρές ελλείψεις αστικών υποδομών σε συγκεκριμένες περιοχές των οχτώ δήμων εξέφρασε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Υποστήριξε ότι οι βασικές προκλήσεις για τη Θεσσαλονίκη είναι οι οικονομικές και κοινωνικές, λόγω της κρίσης και αυτές, όπως αναφέρει, προστίθενται σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει το πολεοδομικό συγκρότημα διαχρονικά. «Αναφέρω ενδεικτικά την έντονη οικονομική συρρίκνωση και αποπαραγωγικοποίηση από τη δεκαετία του 1990 ακόμη, τη μείωση του εισοδήματος στην πόλη, με ρυθμό μάλιστα διπλάσιο σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια, τη σχετική στασιμότητα του αστικού πληθυσμού, την απογύμνωση κεντρικών περιοχών από οικονομική δραστηριότητα, την αδυναμία να πετύχει η πόλη το στόχο της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου της, τον κίνδυνο περιθωριοποίησης σε μία εποχή μάλιστα με οξύτατο ανταγωνισμό» επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος, ύψους 100 εκατ. ευρώ, είναι διασφαλισμένη από το νέο ΕΣΠΑ για όλη την Κεντρική Μακεδονία, από τα οποία άνω των 70 εκατ. ευρώ αναμένεται να απορροφηθούν για τις παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη. «Προγραμματίζουμε να κάνουμε έργα ουσίας στις επιλεγμένες περιοχές και να αποκαταστήσουμε ελλείψεις δεκαετιών, που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών και υποθηκεύουν το μέλλον της πόλης. Παράλληλα, ενδυναμώνουμε τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά το ρόλο που προβλέπεται από τον ‘Καλλικράτη’ και σε συνεργασία με τους δήμους καλείται να αποδείξει πως η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υλοποιήσει έναν ολοκληρωμένο οραματικό στρατηγικό σχεδιασμό, ρόλο που μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να τον διαδραματίσει η κεντρική διοίκηση» τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Θεσσαλονίκη” τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016