Ζητείται Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην ΒΙ.ΠΕ.Θ.


Ζητείται Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Για λογαριασμό πελάτη μας, δυναμικής και αναπτυσσόμενης εμπορικής επιχείρησης βιομηχανικών προϊόντων, με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και θυγατρικές στο εξωτερικό, αναζητούμε

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου  (Κωδικός Θέσης: CAC-1116) 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Εποπτεύει και συντονίζει όλο το φάσμα των εργασιών του λογιστηρίου και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του
 • Εποπτεύει και συντονίζει το προσωπικού του τμήματος
 • Διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι των φορολογικών και λοιπών κρατικών αρχών
 • Συντάσσει, υπογράφει και υποβάλει τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
 • Μεριμνά για την παροχή αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων και αναφορών
 • Υποστηρίζει τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας παρέχοντας οικονομικές πληροφορίες και σχετικές καταστάσεις
 • Επιβλέπει τη μισθοδοσία του προσωπικού
 • Επιβλέπει και συντονίζει την οικονομική διαχείριση των θυγατρικών εξωτερικού

Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο (Βιβλία Γ’ Κατηγορίας), ιδανικά σε πολυεθνική εταιρεία
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ΚΦΑΣ και γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Γνώση εργατικών θεμάτων και μισθοδοσίας
 • Εμπειρία στη χρήση ERP (ιδανικά SAP) και Microsoft Office (κυρίως Excel)
 • Πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γνώση της σχετικής με τη θέση ορολογίας
 • Πτυχίο με κατεύθυνση τη Λογιστική ή συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος καθώς και γνώση Κοστολόγησης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη

Γραμμή Αναφοράς

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Αποστολή Βιογραφικού

Σε περίπτωση που το προσόντα και η προϋπηρεσία σας ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,
μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας.

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων δεν γίνεται καμία διάκριση βάσει φύλου, θρησκείας,
εθνότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας κλπ.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές