Με 8,1 εκ. Ευρώ χρηματοδοτεί η ΠΚΜ τους Δήμους για την δημιουργία «Κέντρων Κοινότητας»


Με 8,1 εκ. Ευρώ χρηματοδοτεί η ΠΚΜ τους Δήμους για την δημιουργία «Κέντρων Κοινότητας»

Πρόσκληση σε Δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποβολή προτάσεων ώστε να χρηματοδοτηθούν για τη δημιουργία και λειτουργία «Κέντρων Κοινότητας» απευθύνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η επιχορήγηση των Δήμων και δημοτικών φορέων, που σκοπεύουν να αποκτήσουν τη νέα κοινωνική δομή του «Κέντρου Κοινότητας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης είναι 8,1 εκ. ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και τον Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

«Στόχος μας είναι σε κάθε Δήμο να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Κοινότητας, ώστε όλοι οι κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας να έχουν την ευκαιρία της πρόσβασης στη νέα κοινωνική δομή, που ξεκινά μέσω του νέου ΕΣΠΑ στην περιοχή μας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χρηματοδοτήσει τόσο τη δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας, όσο και τη λειτουργία τους για διάστημα τριών χρόνων. Τα Κέντρα Κοινότητας θα υποστηρίξουν τους Δήμους στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται ή παρέχονται στην περιοχή του Κέντρου Κοινότητας. Κυρίως όμως συμβάλλουν στην προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να δημιουργήσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας, που επλήγησαν από την κρίση. Γι’ αυτό καλούμε και τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να αξιοποιήσουν την πρόσκλησή μας, ώστε να αποκτήσουμε σε κάθε περιοχή ένα Κέντρο Κοινότητας και όλοι μαζί να δώσουμε τη δική μας απάντηση στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη κοινωνία», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Προτεραιότητα στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην ένταξη σε κοινωνικά προγράμματα, μέσω των Κέντρων Κοινότητας, έχουν άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».