Άμεση ανάγκη για αίμα για συνδημότη μας, παρακαλώ κοινοποιήσετε


Άμεση ανάγκη για αίμα για συνδημότη μας, παρακαλώ κοινοποιήσετε

Συνδημότης μας έχει άμεση ανάγκη για αίμα. Παρακαλούμε όσοι μπορείτε να βοηθήσετε να δώσετε άμεσα αίμα.

Η ασθενής βρίσκεται στο Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, το όνομα της ασθενή είναι Δαουκοπουλου Εριφυλλη.
Επίσης μπορείτε να δώσετε και στο Ιπποκρατειο.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε.