Ανακοίνωση για τις εκταφές στα Κοιμητήρια Καλοχωρίου


Το Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου καλεί τους συγγενείς οι οποίοι έχουν θανόντες ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Καλοχωρίου, από το έτος 1975 και παλαιότερα, να προσέλθουν έως τις 20 ΜΑΙΟΥ 2016 στο Κοινοτικό Κατάστημα Καλοχωρίου προκειμένου να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους ώς προς τον προγραμματισμό εκταφής.

Από την επομένη η Υπηρεσία θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτες εκταφές, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων (506/2011 & 507/2011).