Αντωνιάδης Αντώνης: Τι Δήμο Δέλτα θέλουμε;


Όραμα, δράσεις και προτεραιότητες για ένα δήμο Δέλτα της αλληλεγγύης, των αξιών και της ανθρωπιάς

Μετά την ψήφιση στις 12/7/2018 του νέου αυτοδιοικητικού νομοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», θεσμοθετείται πλέον, οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής, ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές στις 26/5/2019 και όπου χρειαστεί 2ος γύρος, στις 2/6/2019.

Χρειαζόμαστε ένα Δήμο Δέλτα, πρότυπο ήθους και συμπεριφοράς, όπου η εντιμότητα και η διαφάνεια, θα είναι καθημερινή πρακτική. Όπου δε θα επιτρέπεται σε κανένα στέλεχος ή συνεργάτη, να βάλει το εγώ του πάνω από το εμείς.

Χρειαζόμαστε δράσεις, έργα, πρωτοβουλίες, με ταυτότητα, συντονισμό και υπευθυνότητα που να αντέχουν στο χρόνο και να καλύπτουν ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα για όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα. Παρεμβάσεις ιεραρχημένες με περιεχόμενο, σκοπό και αποτέλεσμα.

Χρειαζόμαστε έναν Δήμο Δέλτα με πλήρες δίκτυο υποδομών, ειδικά στους τομείς κοινωνικής πολιτικής, πρόνοιας και Παιδείας. Το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας, πρέπει να έχει σχεδιασμό, λογική και φιλοσοφία.

Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό και καινοτόμο. Πρόγραμμα που να εξελίσσεται σε 5 άξονες:

 1. Άξονας Κοινωνικης Πολιτικής- Υγείας και Πρόνοιας
 2. Άξονας Καθημερινότητας του Δημότη
 3. Άξονας Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 4. Άξονας Οικονομικής Ανάπτυξης
 5. Άξονας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

Χρειαζόμαστε ένα Δήμο Δέλτα σύγχρονο και εξωστρεφή, που να αξιοποιεί πλήρως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και θα αποτελέσει πρότυπο ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης για όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα.

Χρειαζόμαστε ένα Δήμο Δέλτα, ανοικτό σε κάθε νέα πρόταση, σε κάθε νέα ιδέα, σε κάθε καινοτομία, σε κάθε επισήμανση, σε κάθε παρατήρηση όλων των δημοτών.

Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω, πρώτος και κύριος στόχος πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του συνδημότη μας, την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων της καθημερινότητας, την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και όλων των Δημοτικών διαμερισμάτων. Πρέπει και οφείλουμε να δουλέψουμε εντατικά για να:

 1. Ενισχύσουμε τις κοινωνικές παροχές του Δήμου, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Τρίτη ηλικία.
 2. Ενισχύσουμε την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες της νέας γενιάς.
 3. Βελτιώσουμε και αξιοποιήσουμε τους Δημόσιους και Κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών διαμερισμάτων μας.
 4. Αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου προς όφελος των δημοτών μας.
 5. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία κάθε είδους συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ:

Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου με αναβάθμιση των υπηρεσιών και των στελεχών, για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αποκεντρωμένου Δήμου για την εξυπηρέτηση του Δημότη.

Θα πρέπει ο Δημότης να συμμετέχει και να προτείνει αλλά και να συμβουλεύεται για τις υποθέσεις του από το γραφείο το οποίο θα είναι στελεχωμένο από νέους επιστήμονες συνδημότες μας, με εξειδικευμένες γνώσεις που θα συμβάλουν στην ανοδική πορεία του Δήμου μας. Στόχος του γραφείου θα είναι η ένταξη δημοτικών έργων και ατομικών επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα. Ολοκληρωμένος και ισότιμος σχεδιασμός για όλο το Δήμο. Βάσεις για ένα σοβαρό σχεδιασμό με προοπτική σε βάθος χρόνου.

 1. ΝΕΟΛΑΙΑ

Πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει  να δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε οι νέοι της περιοχής μας , να μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά, να δημιουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους. Η Διοίκηση του Δήμου να μπορεί να ακούσει τους νέους ανθρώπους και γιατί όχι να συνδιαμορφώσει μαζί τους πολιτικές που του αφορούν άμεσα. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητη τη λειτουργία του <<Τοπικού Συμβουλίου Νέων>> όχι ως θεσμό διακοσμητικό αλλά ένα χώρο διαλόγου, ζωντανό και δραστήριο ανοιχτό σε όλους τους νέους μακριά από εναγκαλισμούς κομματικών οργάνων. Πρέπει να επεξεργαστούμε ειδικό πρόγραμμα μέτρων για την υποστήριξη νέων ανθρώπων στην εκπαίδευση, στην εργασία στην κοινωνική ζωή , για την ένταξη τους στις παραγωγικές και αναπτυξιακές διαδικασίες του τόπου μας. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος των επαγγελματικών προσανατολισμών και να οργανώνουμε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης ανέργων και νέων σε συνεργασία με τους νέους του Δήμου μας, να επεξεργαστούμε <<Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νέας Γενιάς και ανάλογη δομή στήριξης>>.

 1. ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ).

Να υπάρξει πρόγραμμα σε κάθε Τοπικό Διαμέρισμα που να περιλαμβάνει σαφή ιεράρχηση των αναγκών μετά από συνελεύσεις και συζητήσεις των Δημοτών. Σεβασμός στις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων χορήγηση της πάγιας  προκαταβολής για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών. Πρέπει οι πρόεδροι με το συμβούλιο τους να χαράζουν και αυτοί μαζί με τη Δημοτική Αρχή, το σχεδιασμό των έργων και παρεμβάσεων που απαιτούνται από την άποψή τους συνολικά και αποσπασματικά αναφορικά με σημαντικά έργα, που βοηθούν την ανάπτυξη της περιοχής.

Να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα καθημερινής λειτουργίας των Τοπικών Διαμερισμάτων με την προστασία και αναβάθμιση του αστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Να αναβαθμιστούν οι σχέσεις Δήμου-Δημοτών για να εξασφαλίσουμε  ταχύτητα και ποιότητα του Δημότη από τις Δημοτικές υπηρεσίες ώστε να τελειώνουμε με την γραφειοκρατία που φρενάρει την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα.

Πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα των αδέσποτων ζώων με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, εφαρμόζοντας το νομικό πλαίσιο.

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Απαραίτητη η ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής για την δημιουργία ενός Δήμου Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης.

Η αξιοπρέπεια του κάθε Δημότη αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοπρέπεια τις τοπικής κοινωνίας μας. Όλοι οι Δημότες, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλλου, οικογενειακής κατάστασης και καταγωγής έχουν δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο Δήμος οφείλει να διασφαλίσει το δικαίωμα αυτό σε όλους τους Δημότες παρέχοντας φάρμακα γιατρούς και υπηρεσίες υγείας. Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου και κοινωνικού φροντιστηρίου.

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρέπει να αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ευαισθησία κάθε θέμα που έχει σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Να αναδεικνύουμε τα μεγάλα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, να προωθήσουμε περισσότερο την ανακύκλωση και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων για να έχουμε καθαρό Δήμο, καθαρό περιβάλλον και εισροή πόρων από φορείς, που επιδοτούν την προστασία του περιβάλλοντος.

 1. ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Πρέπει να στηρίξουμε τα τοπικά προϊόντα τις τοπικές επιχειρήσεις, την τοπική επιχειρηματικότητα και απασχόληση. Να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τοπικό παραγωγικό ιστό και πρωτογενή τομέα. Να ξαναβρούν τη θέση που τους ταιριάζει και να νοιώθουν περήφανοι οι αγρότες οι ψαράδες οι κτηνοτρόφοι, και όλοι οι παραγωγοί πλούτου και προϊόντων.

Οι επιχειρηματίες χρειάζονται καθημερινά στη δουλειά τους συμμάχους για να πάνε μπροστά και όχι χειρόφρενα από μια κακή διοίκηση Δήμου, που δεν στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Πράσινη ανάπτυξη επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά παραδείγματα εθελοντικής προσφοράς, τόσο σε θέματα κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης όσο και σε θέματα περιβαλλοντολογικής καλλιτεχνικής και φιλοζωικής δραστηριότητας. Οι φορείς, οι σύλλογοι, οι εκκλησία, οι οργανώσεις Δημοτών, είναι ένα ζωντανό και δυνατό τμήμα εθελουσίας προσφοράς που πρέπει να συντονίσει και να ανάδειξη η Διοίκηση του Δήμου Δέλτα. Γι αυτό στο πλαίσιο των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιήσει, για ένα εξωστρεφή Δήμο, ενεργό και αλληλέγγυο, πιστεύω στη δημιουργία δικτύου εθελοντικών οργανώσεων, φορέων και συλλόγων της περιοχής μας, διότι η κοινωνία των Δημοτών να είναι παρούσα και δυναμική.

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο πολιτισμός είναι ένα βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο, ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει όλο αυτό το τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα η περιοχή Δήμου Δέλτα.

Στόχος αποτελεί η συστηματική αναζήτηση, μελέτη και ανάδειξη του εντυπωσιακού πολιτιστικού πλούτου του Δήμου μας, η εξοικείωση των Δημοτών με αυτών, η ενσωμάτωση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο τρόπο ζωής και η μετατροπή τους. Έτσι σε μια γόνιμη ζώσα πραγματικότητα που θα βρίσκεται σε διαρκεί διάλογο με το παρόν.

Υποστήριξη όλων των αθλημάτων, που αναπτύσσονται στο Δήμο μας με τη συστηματική συντήρηση αθλητικών υποδομών και τη δημιουργία νέων.

Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης σε όλους τους Δημότες μας.

Ένα κάλεσμα προς όλους τους συνδημότες μας, συζητώντας τις απόψεις, σκέψεις και προτάσεις για να ετοιμάσουμε ένα νέο αναπτυξιακό και Ευρωπαϊκό σχέδιο του Δήμου μας, με φρεσκάδα ιδεών, καινοτόμες προτάσεις και συλλογικές μεθόδους.

Τελειώνοντας σας ευχαριστώ που μου προσφέρατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω τις θέσεις και τις απόψεις μου. Θεωρώ σημαντικό και εποικοδομητικό εργαλείο δημοκρατίας και συνετής άσκησης εξουσίας τη διαδραστική επικοινωνία Δημότη-Δημοτικής Αρχής. Η φιλοσοφία μου εμπεριέχεται σε τρεις λέξεις ΣΚΕΨΗ-ΛΟΓΟΣ-ΠΡΑΞΗ.