Αντώνης Αντωνιάδης: Η ανάπτυξη της παιδείας στον Δήμο Δέλτα – Το μέλλον του Δήμου μας


Η επόμενη μέρα της παιδείας στον Δήμο Δέλτα

Σε λίγες ημέρες κλείνει μια δύσκολη σχολική χρονιά τόσο για τους μαθητές, όσο για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς. Η νέα  σχολική χρονιά (2020- 2021), θα ξεκινήσει σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας στις 7-9-2020.

Η Παιδεία, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες και κύριους άξονες άσκησης πολιτικής στον Δήμο Δέλτα.

Η Παιδεία αποτελεί καθολικό, ανθρώπινο και κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα.

Είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου με υψηλούς μακροπρόθεσμους στόχους, ανεξαιρέτως και χωρίς διακρίσεις ως προς όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Βασικός στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων και η παροχή γερών βάσεων και εφοδίων.

Κύρια αποστολή του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η πνευματική και  σωματική καλλιέργεια, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η ενίσχυση της Δημοκρατικής συνείδησης.

Οφείλει να περιλαμβάνει στην ύλη των σχολικών εγχειριδίων της, ολόκληρη την αναγκαία και χωρίς προκαταλήψεις ,αντικειμενική και πολύπλευρη παροχή γνώσης. Να είναι έννοια με διακριτό ρόλο σε κάθε επίπεδο και να λειτουργεί δημοκρατικά ανεξάρτητα από χρώμα, καταγωγή, θρησκευτικό δόγμα και ειδικές σωματικές η πνευματικές ανάγκες.

 

 

Μέχρι στιγμής όμως, η πολιτεία καθορίζει τα αναλυτικά προγράμματα των σχολικών μονάδων, τους διορισμούς των εκπαιδευτικών για καλύψεις θέσεων, την ύλη των σχολικών εγχειριδίων και βοηθημάτων.

Μέσα στο γενικότερο κλίμα της εποχής μας, που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και πληθωρισμού αλλά και γενικότερης υποβάθμισης του βιοτικού, κοινωνικού και πνευματικού επιπέδου της ζωής μας, οι νέοι βλέπουν ένα αδιέξοδο για το μέλλον τους.

Αυτή η έκπτωση  αξιών και η έλλειψη ιδανικών, είναι που τους παρακινεί εύκολα να οδηγούνται σε αντικοινωνικές, επιθετικές συμπεριφορές, σε εκδηλώσεις θυμού καθώς και σε εξάρτηση και χρήση από απαγορευμένες ουσίες .

Καταφύγιο σε όλα τα προαναφερθέντα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αποτελεί η παιδεία. Με μέγιστη προσπάθεια αντιμετώπισης κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εφαλτήριο αποφυγής αυτών και κοιτίδα πολιτισμού και ηθικών αρχών και αξιών.

Τέλος η Διοίκηση Παιδείας, ( Επιτροπή Παιδείας ,Α΄-Βάθμια και Β-΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή ) του Δήμου Δέλτα επενδύει ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών της στην Ανάπτυξη της Παιδείας και της Δια Βίου Μάθησης.

Επενδύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του σχεδιασμού της πολιτικής της, στην παιδεία, ως στρατηγικό στόχο ανάπτυξης .

Όχι μόνο γιατί στο σύγχρονο περιβάλλον η ανάπτυξη κάθε κοινωνίας περνάει μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, αλλά και γιατί μόνο η παιδεία προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για την αναβάθμιση των κοινωνικών αντανακλαστικών προόδου και εν δυνάμει δημιουργίας ενός συνόλου δυναμικών και ενημερωμένων Δημοτών.

Πρέπει να αναβαθμίσουμε την παιδεία στον Δήμο Δέλτα με γρήγορους ρυθμούς, αντιμετωπίζοντας στοχευόμενα με μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό σημαντικότατες προκλήσεις όπως:

  • Την σύσταση νέων ή τον εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισμού ή την προσθήκη νέου.
  • Τον επανασχεδιασμό της χρήσης της σχολικής στέγης, για δια-δραστικές εκδηλώσεις, πολύ-πολιτισμικές δραστηριότητες, μάθηση και χώρους έμπνευσης, δημιουργικότητας και καλλιέργειας του πνεύματος των παιδιών.
  • Την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που αφορούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ώστε μέσα από ένα σύγχρονο και δυναμικά εκπαιδευτικό σχολικό περιβάλλον να συμβάλουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της παιδείας του Δήμου Δέλτα, ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης της κοινωνίας.
  • Η προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται με τη διαρκή φροντίδα των σχολικών υποδομών αλλά και τον συνεχή εμπλουτισμό αυτών με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, ανανεωμένες αίθουσες πληροφορικής, ρομποτικής, προβολών, σχολικών βιβλιοθηκών, αίθουσες εξοπλισμένες για πειραματισμό των θετικών μαθημάτων, διδακτικά ακουστικά και οπτικά μέσα για εκμάθηση ξένων γλωσσών κ.λ.π. έτσι ώστε η παρεχόμενη υπηρεσία εκπαίδευσης να αναβαθμίζεται συνεχώς και να είναι υψηλών προδιαγραφών, συμβαδίζοντας με τους γοργούς ρυθμούς εξέλιξης της τεχνολογίας.

Η προσπάθεια όμως αυτή, δεν πρέπει να σταματά μόνο στην εκπαίδευσή της νέας γενιάς και των μικρών ηλικιών.

Στη σημερινή ανταγωνιστική κοινωνία και πραγματικότητα, η εκπαίδευση των ενηλίκων, η ενημέρωση, η ανταπόκριση στα μέσα τεχνολογίας για διεκπεραίωση υπηρεσιών και η δια βίου μάθηση με ανατροφοδότηση γνώσεων όλων των Δημοτών σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες και ιδιαίτερα στην Τρίτη ηλικία, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης της κοινωνίας, μέσα από ανάλογες δράσεις και προγράμματα βοήθειας και στήριξης αυτών σε θέματα πολιτισμού και παιδείας.

Έτσι με τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και την Δια Βίου Μάθηση αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες όλων των Δημοτών και επιτρέπει στο κοινωνικό μας σύνολο, να ανταποκριθεί στις ισχυρές προκλήσεις που έρχονται με ταχύτατους ρυθμούς. Βραχυπρόθεσμος στόχος, αλλά με μακροπρόθεσμη ισχύ του τμήματος παιδείας ,είναι να προστεθούν και νέες δράσεις.

Συνοψίζοντας, η στήριξη, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η υλοποίηση προγραμμάτων για την υποστήριξη της μόρφωσης και την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών-τριών, ενηλίκων, πρέπει να συνεχίσουν να είναι οι βασικοί άξονες δράσεις του τμήματος παιδείας στον τομέα παιδείας και του ευρύτερου τομέα παιδείας, που στοχεύει σε ένα Δήμο Δέλτα, σύγχρονο, πρωτοποριακό, ευέλικτο, άμεσο, με καινοτομικές πρωτοβουλίες και δράσεις , αντάξιο των προσδοκιών μας, υποδειγματικό και σημείο αναφοράς προς μίμηση από άλλους!

Η άμεση ενεργοποίηση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, της Δια Βίου Μάθησης Νέας Γενιάς, δράσεων εθελοντισμού, και ι  ισότητας των φύλλων, θα είναι το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Δέλτα, για την προώθηση και ρύθμιση τμημάτων, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Νέας Γενιάς, απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, εθελοντισμού και την ισότητα γυναικών – αντρών σε όλους τους τομείς.

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ