Απαλλάσσονται από τον ΕΦΚΑ οι μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ


Τι αναφέρει η εγκύκλιος;

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. 41/2017, 13/11/2017) διευκρινίζεται οτι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση υπαγωγής των μετόχων του ΟΑΣΘ στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με αναδρομική ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι από τη στιγμή της κρατικοποίησης του Οργανισμού, εδώ και 3,5 μήνες, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελούσε πάγιο αίτημα των 2200 μετόχων, οι οποίοι έκαναν λόγο για μία κατάσταση παραλόγου, κατά την οποία, όπως ανέφεραν, είχαν απολέσει την ασφαλιστική τους ενημερότητα, ενώ δεν είχαν δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται επίσης ότι η Συντονιστική Επιτροπή Μετόχων ΟΑΣΘ, έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ν. 4482/2017 περί κρατικοποίησης, ενώείχαν προβεί και στην άσκηση εξώδικης διαμαρτυρίας προς τον ΕΦΚΑ.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε χθες Εγκύκλιο με θέμα «Ασφαλιστικό καθεστώς Μετόχων πρώην ΟΑΣΘ», με την οποία διευκρινίζεται ότι:

– Δεν υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από 1/8/2017 (έναρξη ισχύος του Ν. 4482/2017: 25/7/2017) για τα πρόσωπα που κατείχαν την ιδιότητα του «μετόχου ΟΑΣΘ» (καθώς η ιδιότητα αυτή έχει πλέον απολεσθεί) εκτός αν υπάρχει άλλη υπακτέα στον ΕΦΚΑ δραστηριότητα από την οποία απορρέει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

– Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους μετόχους του τ. ΟΑΣΘ για το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που τους διέπει προκειμένου να προβούν στον προβλεπόμενο έλεγχο κάθε ασφαλιστικής περίπτωσης.
Σημειώνεται ότι η διαγραφή από τον ΕΦΚΑ των μετόχων που δεν έχουν άλλη δραστηριότητα που υπάγεται σε αυτόν θα γίνεται χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνει με ανακοίνωσή της τους μετόχους ότι επικεντρώνει εφ’ εξής τις ενέργειές της «στην αντιμετώπιση του θέματος της αχρεώστητης καταβολής φόρου απο τους μετόχους για μέρισμα που δεν έχει εισπραχθεί για τα έτη 2016 και 2017».

 

Πηγή: voria.gr