Μπορεί η Ελλάδα και ο Δήμος Δέλτα να προσελκύσουν επενδύσεις; του Ζαχαρία Στάμου


Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή ύφεση. Η βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, που κάποτε έσφυζε από κίνηση, θυμίζει πολλές φορές μια πόλη-“φάντασμα”. Επιπλέον, οι κλοπές, ο ελλιπής φωτισμός και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο απεικονίζουν την εγκατάλειψη και την απαξίωση στην οποία έχει περιέλθει. Είναι μια εικόνα που χαρακτηρίζει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη και αρχαιότερη βιομηχανική περιοχή στην Ελλάδα.

Η συζήτηση για την αναδιάρθρωση ή την επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους και η υιοθέτηση υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία, για να σταθεί ξανά στα πόδια της, οφείλει να δημιουργήσει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, να οδηγήσει στην ανάπτυξη και να μειώσει την ανεργία. Ο αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας, η έλλειψη θέλησης για μεταρρυθμίσεις , η αστάθεια του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου και η αβεβαιότητα αποτελούν κρίσιμα εμπόδια. Οι επενδυτές θέλουν σεβασμό στις διαδικασίες και τους κανόνες, να ξέρουν τι θα τους ξημερώσει κάθε ημέρα καθώς και να γνωρίζουν τα όρια της παρέμβασης κράτους και κόμματος.

Η εμπιστοσύνη είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση κεφαλαίων. Η ορθή αξιοποίησή τους οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής και τελικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο αναφοράς που θα συμπαρασύρει τις συμπεριφορές των πολιτών και τις πρακτικές των επιχειρήσεων. Η αλλαγή δομών και θεσμών κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της γραφειοκρατείας, ενώ η εφαρμογή ενός απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης, ένας ακόμη πυλώνας ανάκαμψης της οικονομίας είναι η δυνατότητα των τραπεζών να τροφοδοτήσουν με χρήμα την αγορά. Αν η Ελλάδα δεν αποκτήσει σταθερότητα το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών θα παραμείνει σε φιλολογικό επίπεδο.

Εκτός από τα παραπάνω, η χώρα χρειάζεται ένα ξεκάθαρο όραμα για την ανάπτυξη και να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Η στρατηγική γεωγραφική της θέση αποτελεί σταυροδρόμι ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και της Εγγύς και Άπω Ανατολής. Η ροή του εμπορίου και της ενέργειας οφείλει να περνά από την Ελλάδα. Ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου μας είναι το γεγονός ότι αποτελεί αναμφισβήτητα διεθνή τουριστικό προορισμό. Για αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να εστιάσει στην δημιουργία υποδομών που να διευκολύνουν το εμπόριο, τη μεταφορά ενέργειας και τον τουρισμό. Οι επενδύσεις στους παραπάνω κλάδους θα οδηγήσουν σε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, συμπαρασύροντας και άλλους κλάδους της οικονομίας.

Όσον αφορά το δήμο μας, σημαντικός παράγοντας στην προσέλκυση επενδύσεων πιστεύω ότι είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια της Βόρειας Ελλάδας, να εδραιωθεί ως οικονομικό σταυροδρόμι στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αναβάθμισή του είναι απαραίτητη ώστε να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα σε κλάδους όπως η βιομηχανική παραγωγή, οι μεταφορές και τα logistics αναστρέφοντας τη σημερινή εικόνα της βιομηχανικής περιοχής. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιπες περιοχές του δήμου μας θα πρέπει να εστιάσουν στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον πρωτογενή τομέα και πολιτικών που να μπορούν να αναδείξουν το δέλτα του Αξιού, σε πόλο έλξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού.