Δήμος Δέλτα: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς του ΚΠΟΔΔ


Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού η υποβολή με φυσική παρουσία, αλλά και ηλεκτρονικά.

Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΚΠΟΔΔ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020. Εξαιτίας, όμως, των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, η κατάθεση δικαιολογητικών ειδικά για φέτος θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], του ΚΠΟΔΔ, είτε με φυσική παρουσία σε οποιονδήποτε δημοτικό Βρεφονηπιακό-Παιδικό Σταθμό μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ   2310797175 [email protected]
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΙΝΔΟΥ  ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2310798-266 [email protected]
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2310783-169 [email protected]
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕΛΙΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2310754-364 [email protected]
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΕΚΟ  ΔΙΛΣΙΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2310783-444 [email protected]
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΔΙΛΣΙΖΗ ΒΑΣΙΛΚΗ 2310783-444 [email protected]
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ  ΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2391041-111 [email protected]
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΕΡΩΔΙΟΣ Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΣΒΗΡΚΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗ 2391041-498 [email protected]

Γονείς  από Χαλάστρα και Ανατολικό που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικό σταθμό θα απευθύνονται για πληροφορίες στον Παιδικό σταθμό Κυμίνων .

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους Σταθμούς από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020, και ώρες 8:00-14:00, ενώ η προσέλευση στο Σταθμό θα γίνεται με τη τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

► Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Συμπληρωμένη αίτηση (την αίτηση θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του δήμου ΔΕΛΤΑ και του ΚΠΟΔΔ και στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς),

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3. Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων, εφόσον φυσικά εργάζονται, ή επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,

4. Βεβαίωση υγείας για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού υπογεγραμμένη από παιδίατρο,

5. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα προβλεπόμενα εμβόλια,

6. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,

7. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα απαιτείται απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ ή επικυρωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο,

8. Για πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό απαιτείται αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Υπεύθυνη δήλωση

Ειδικές περιπτώσεις

1. ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας μόνο εφόσον η

πολυτεκνία δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί

ότι ο γονέας που αιτείται έχει την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται και για την επανεγγραφή των παιδιών.