Εκδήλωση με θέμα: «Δημιουργία και Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. Κοινωνικής Ένταξης με έμφαση στον τομέα της Ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου Δέλτα»


Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με τον Δήμο Δέλτα

Διοργανώνουν και σας προσκαλούνσε εκδήλωση ενημέρωσηςμε θέμα:

«Δημιουργία και Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. Κοινωνικής Ένταξης με έμφαση στον τομέα της Ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου Δέλτα» Τρίτη 20 Ιουλίου 2021  και ώρα 12:00

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με παράρτημα Ρομά στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Κυμίνων, ΤΚ 57300, Κύμινα Δήμου Δέλτα, Θεσσαλονίκη

Σε περίπτωση που είστε άτομο με αναπηρία, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας και της πρόσβασης σας στην εκδήλωση που προγραμματίζουμε

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 715 881

E-Mail:[email protected]

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Ενημέρωσης: «Δημιουργία και Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. Κοινωνικής Ένταξης με έμφαση στον τομέα της
Ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου Δέλτα»

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00,

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με παράρτημα Ρομά, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Κυμίνων,
ΤΚ 57300, Κύμινα Δήμου Δέλτα, Θεσσαλονίκη

12:00 – 12:15 Προσέλευση – Εγγραφές

12:15 – 13:15 Ενημέρωση από τα Στελέχη Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. “Στόχος”

Βασιλική Μουτσίδου & Σταματάκη Βασιλεία με θέμα: «Δημιουργία και Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.
Κοινωνικής Ένταξης με έμφαση στον τομέα της Ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου Δέλτα» και
Συζήτηση με Συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην εκδήλωση.