Έκτακτη επιχορήγηση 75.000.000 ευρώ στους Δήμους-Πόσα θα λάβει ο Δήμος Δέλτα;


Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σήμερα το πρωί.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα

α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο Δήμος Δέλτα θα λάβει το ποσό των 289.891,42 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την υπουργική απόφαση και να δείτε αναλυτικά τους πίνακες

 

Πηγή: airetos.gr