Ενιαίο Επίδομα παιδιού – σε ισχύ από 1/1/2018 – Δικαιούχοι


Ενιαίο Επίδομα παιδιού – σε ισχύ από 1/1/2018 – Δικαιούχοι

Η πρώτη δόση του νέου ενιαίου «Επιδόματος Παιδιού» για το 2018 θα καταβληθεί το Μάρτιο. σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4512/2018. Το νέο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον ανά 2μηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε 6 δόσεις μέσα στο έτους.

Υπενθυμίζουμε πως απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το νέο Επίδομα Παιδιού είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Όμως ειδικά για την πρώτη δόση, ΔΕΝ θα είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21.

Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντομα με ηλεκτρονική διαδικασία παρόμοια με αυτή που εφαρμόστηκε για το Κοινωνικό Μέρισμα.

Ειδικότερα για τους δικαιούχους απαιτείται:

  • ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
  • ηλεκτρονική υποβολή Α21.
  • Οι αιτούντες πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΦΛΙΤΖΗΣ

Φοροτεχνικός – Λογιστής

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ανατολικό Θεσσαλονίκης

Τηλ. 2310 718.788