Ένταση στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης


Ένταση στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης