Έτοιμο προς χρήση το 4ο Γυμνάσιο Εχεδώρου


Έτοιμο προς χρήση το 4ο Γυμνάσιο Εχεδώρου

Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής εννέα αιθουσών (6 κύριες + 3 βοηθητικές) στη Νέα Μαγνησία, που επιτρέπει τη λειτουργία του 4ου Γυμνασίου Εχεδώρου, και πλέον ο χρόνος έναρξης εναπόκειται στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

«Οι Υπηρεσίες του Δήμου και η Δημοτική Αρχή κάναμε έναν αγώνα δρόμου για να παραδώσουμε το σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Ένα έργο που επί χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο, το παραδώσαμε επιτέλους στη νεολαία μας. Πραγματικά, οι εννέα αίθουσες είναι έτοιμες, παραλάβαμε το έργο από τον εργολάβο κι έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή έχουμε ζητήσει εγγράφως την υλικοτεχνική υποδομή και τον ορισμό του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, ενώ τα παιδιά που υπάγονται στο νέο σχολείο ξεκίνησαν με εγγραφή σ’ αυτό, παρόλο που φοιτούν στο Γυμνάσιο Διαβατών, ούτως ώστε η μετάβασή τους στο νέο Γυμνάσιο να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτό των Διαβατών. Το πότε και πως το σχολείο θα λειτουργήσει είναι πλέον δική τους αρμοδιότητα κι ευθύνη. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει άμεσα, ώστε να μη χαθεί ούτε επιπλέον μέρα από αυτή τη σχολική χρονιά» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Δέλτα Ευθύμιος Φωτόπουλος.