Ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning 2020-2021 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας


Ολοκληρώθηκαν και φέτος με επιτυχία τα προγράμματα e-Twinning που υλοποιήθηκαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της τηλεκπαίδευσης, μαθητές και μαθήτριες από την Ε΄ τάξη του σχολείου ανταποκρίθηκαν πλήρως και με μεγάλο ενδιαφέρον στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων 3 προγραμμάτων:

  1. TWINOPIANS: Ετήσιο πρόγραμμα που βασίστηκε στην ιδέα της διαμόρφωσης ενός φανταστικού πλανήτη επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης. Τα συνεργαζόμενα σχολεία οργανώθηκαν σε 6 διακρατικές ομάδες και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που δημιουργούσε 1 ομάδα κάθε μήνα. Στόχοι του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, η χρήση της αγγλικής γλώσσας για επικοινωνία και συνεργασία, η ανάπτυξη της πολιτισμικής αυτογνωσίας και της διαπολιτισμικής ικανότητας. Συμμετείχαν 37 σχολεία από 18 χώρες.
  2. DRAWING WITH NUMBERS: Ετήσιο πρόγραμμα με κύριο στόχο την ενασχόληση με δραστηριότητες που συνδέουν τα Μαθηματικά με την Τέχνη. Το σχολείο μας συνεργάστηκε με δύο σχολεία της Εσθονίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν εικόνες σε Excelκαι αφού τις κωδικοποίησαν με αριθμούς, τις χρωμάτισαν και έγραψαν ιστορίες, δουλεύοντας σε διακρατικές ομάδες.
  3. NEWBEESINENGLISHCLASS: Ετήσιο πρόγραμμα που είχε ως κύριο στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες μάθησης, χρήση εργαλείων web2.00για επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, ψηφιακός γραμματισμός, αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας. Συμμετείχαν 21 σχολεία από 8 χώρες της Ευρώπης.

Περισσότερα στοιχεία για τα προγράμματα eTwinning μπορείτε να βρείτε στο blogτου σχολείου μας https://blogs.sch.gr/3dimchalastr/

Τα προγράμματα eTwinning μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία σχολείων από διάφορες χώρες της Ευρώπης δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να αναπτύξουν Ευρωπαϊκή συνείδηση ενισχύοντας ταυτόχρονα την πολιτισμική τους αυτογνωσία. Μέσω πρωτότυπων δραστηριοτήτων εμπλουτίζουν την καθημερινή διδακτική πράξη και κινητοποιούν δημιουργικά μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλάστρας υποστηρίζουν με συνέπεια την υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning τα τελευταία 8 χρόνια. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής το σχολείο τιμήθηκε για δεύτερη φορά με την τιμητική ταμπέλα eTwinning School Label 2021-2022